We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

“Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütle çağır”-3

4 0 0
22.08.2021

Bu yazı önceki iki yazı ile birlikte okunursa daha faydalı olur…

Nimetullah Yurt hocamızın vefatı vesilesiyle onun farklı tebliğ metodunu yazıyorduk.

Nahl Suresi 125’inci ayet yani, “Ud’u ilâ sebîli rabbike bi’l-hikmeti ve’l-mev’izati’l-haseneti…/ Rabbinin yoluna, hikmetle, güzel öğütle çağır…” sözleri ile başlayan ayet ile ilgili değerlendirmeler yapıyorduk; kaldığımız yerden devam edelim…

Batı dünyasının düzeni ise tam bunun tersinedir. Ben kendi çıkarımı düşünürüm, o da kendi çıkarını düşünür. Kazanacağıma karar verirsem o işe girerim, yoksa girmem, onun kazancı onun, onun sorunu onun, benim sorunum değil dersek, bu da çıkar çatışmasıdır.

“Ud’u” yani “davet et” kelimesi ile Allah bize çıkar paralelliği içinde davranmamız gerektiğini ifade etmektedir.

“Rabbinin sebiline davet et” diyor. İkimizin çıkarı yeterli değildir. İnsanlığın çıkarı olmalıdır. İnsanların uygarlaşmasına da katkıda bulunmalı, onun için, “Rabbinin sebiline davet et” diyor. Yani öyle iş yapacağız ki o iş benim yararıma, karşımdakinin yararına ve ailemin, aşiretimin/ocağımın, kabilemin/bucağımın, şa’bımın/vilayetimin, kavmimin/ülkemin ve beşeriyetin/insanlığın yararına olmalıdır. Yaptıklarım uygarlaşmaya yönelik olmalıdır.

“Bana gel” demiyorsun. “Rabbinin sebiline gel” diyorsun, “sırat” demiyor, “sebil”........

© Milli Gazete


Get it on Google Play