We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

“Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütle çağır”-2

3 0 0
19.08.2021

Geçen ay sonunda rahmet-i Rahman’a kavuşan Nimetullah Yurt hocamızı anma vesilesiyle çok önemli bir ayeti daha hatırlamamız gerekmekte…

Söz konusu ayetin meali: “Ud’u ilâ sebîli rabbike bi’l-hikmeti ve’l-mev’izati’l-haseneti ve câdilhum biletlî hiye ahsenu inne rabbeke huvea’lemu bi men dalle ‘an sebîlihi ve huve a’lemubi’l-muhtedîn / Rabbinin yoluna, hikmetle, güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. Şüphesiz senin Rabbin, kendi yolundan sapanları en iyi bilendir. O, doğru yolda olanları da en iyi bilendir.” (Nahl Suresi, 125).

Ayetin mealini Osmanlı Türkçesi ile de yapalım, sonra bunun sebebini yazalım: “Rabbinin sebiline hikmet ve hasenmev’ize ile davet et. Ahsen olanla onlarla cidal et. Rabbin sebilinden dalalet edeni a’lemdir ve O mühtedi olanları da a’lemdir.”

Önceki yazının sonunda onlardan söz ettik. Bize düşen onların aralarındaki ihtilaflara karışmak değildir; sosyalizm veya kapitalizm veya karma ekonomi üzerinde durmak değildir, onların ekonomilerini öğrenip tartışmak değildir, onların düzenini öğrenmek değildir.

Onlar medreseleri kapattılar, onların yerine sadece kendilerinden bahsedelim diye mektepleri açtılar; şimdi hep onları ezberliyoruz. Bizim görevimiz eski medreseleri diriltmek de değildir; biz ölmüş, cenazesi kılınmış ve kefenlenip gömülmüş olanı geri getiremeyiz.

Bizim görevimiz İslâm........

© Milli Gazete


Get it on Google Play