We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Toplum Normalleşiyor mu?

7 0 0
08.10.2019

Türkiye yakın siyasi tarihi genellikle “rövanş” mantığı üzerine kurgulandığı için hakikati bulma, doğru ve makul olana ulaşma çabalarının çoğu bu mantığın önüne geçememiştir. Bir arkadaş bunu tarif ederken “köksüzlük geleneği” demişti. Yani her gelenin ilk yaptığı iş reddi mirasta bulunmak ve kendisinden olmayanları, isterse iyi şeyler yapsınlar yok saymak oluyor diye tarif etmişti. Tek Parti dönemi, Menderes-Demokrat Parti ve 27 Mayıs, sonra sağ-sol çatışmalarının ayyuka çıktığı gerilim günleri, 12 Eylül, Özallı yıllar, 90’lar, 28 Şubat yani hangi dönemi masaya yatırırsanız yatırın, herkesin birbiriyle hesaplaşmasının izdüşümlerini, örneklerini görebilirsiniz. Bütün bu tartışmaların merkezinde ülkenin kurucu partisi olması hasebiyle de çoğu zaman CHP oldu. CHP, elitist bir anlayışa sahip olduğu, halk ile sağlıklı irtibat kuramadığı, halkın değerlerine saygı duymadığı ve sürekli dayatmacı bir yaklaşımla hareket ettiğine dair çok yoğun eleştiriler aldı. 28 Şubat dönemini yaşayan birisi olarak, özellikle başörtüsü konusunda hangi zorluklarla karşı karşıya kalındığını çok iyi hatırlıyorum. Tek tip insan inşası için kurulan ikna odalarında nasıl canhıraş (!) mücadele edildiğini biliyorum. Bunun yanında din ve toplum arasındaki bağı doğru okuyamayanların, bu tutum ve davranışlarıyla aslında dinin altına........

© Milli Gazete