We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Sessiz Çoğunluk Taraf mı Değiştiriyor?

5 0 0
09.07.2019

Eski Türkiye” denildiğinde daha çok popülist politikaların hakim olduğu bir ekonomik model akıllara gelirdi. Türkiye, AK Parti’nin yönetimde olduğu son 17 yılda ise popülizmden önce liberalizme oradan tekrar popülizme savrulan bir ülke haline geldi. Bugün ise iktidar adalet, ehliyet, liyakat gibi bir devletin temellerini oluşturan bazı ana başlıkları geri plana atmış gibi görünüyor. İşbaşına geldiği ilk yıllarda kendisine aşırı güvenen bir yönetim tarzı ile Avrupa Birliği’ni tek hedef olarak kabul eden AK Parti, likidite bolluğuna dayanan bir iktisadi sistem ile özerk kurumları yavaş yavaş aşındırarak siyasi gücünü hayatın her alanında etkin bir biçimde göstermeyi tercih etti. Özellikle sınır komşularımızda yaşanan gelişmelerde sağlıklı ve olası tehditleri önleyici bir politika geliştirememesi ve küresel ekonomik krizlerin sebep olduğu dalgalanmalar iç siyasette doğru politikaların üretilip uygulanmasının da önüne geçti. İktidar kendisine yönelen her türlü eleştiriyi “milli irade karşıtlığı” ile suçladı ve kontrol ettiği iktisadi gücü kendisine yakın toplumsal kesimlerle paylaşmayı seçti. Seçim kazanmayı her şeyin üstünde gören iktidar bu yolla seçmen tabanını konsolide etmeye çalıştı.

2008/9 küresel mali kriz ile 2012 Avrupa Birliği krizi sadece ekonomik alanda değil, hiç beklenmedik farklı alanlarda da siyasi sonuçların doğmasına sebep oldu. Nitekim daralan iç piyasalar Avrupa’da sağ siyasetin........

© Milli Gazete