We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Yöneticiliğin fazileti ve tehlikeleri

16 0 0
21.01.2019

“Şüphesiz biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar onu yüklenmek istemediler, ondan çekindiler. Onu insan yüklendi. Çünkü o çok zalimdir, çok cahildir.” (Ahzab, 72)

“Şartlarına uygun olarak yapılacak yöneticilik Allah Teâlâ’nın rızasını kazanmak için yapılan amellerin en üstünü olduğunda âlimler icma etmişlerdir. İz b. Abdüsselam (r.h.) şöyle demiştir: “Yöneticiliğin Allah’a itaatin en faziletlisi olduğunda Müslümanlar ittifak etmişlerdir. Adil yöneticiler de başkalarına nazaran sevapları en çok ve Allah Teâlâ katındaki makamları en yüce olan kimselerdir. Zira Allah’ın koyduğu emir ve yasaklar onların vasıtasıyla uygulanır. Yine onların eliyle her türlü batıl, muharremat yeryüzünden kaldırılır.” Muhammed bin el-Velîd et-Tartuşi (r.h.) ise şöyle demiştir: “Adaletle hükmeden Müslüman bir yöneticinin bu makamı üzerinde Mürsel peygamberler ve mukarreb meleklerden başka hiçbir kimse yoktur.” (1)

Müslümanlar biat ve itaat üzere yaşarlar. İslam toplumu da biatlı bir toplumdur. Lider ve itaat o kadar önemlidir ki üç kişi bir arada bulunsalar dahi Resulullah (s.a.v.) içlerinden birisini lider olarak seçmelerini tavsiye ederek şöyle buyurmuştur: “Bir arazi boşluğunda üç kişi bulunup da içlerinden birinin emir olmaması helal değildir” (2) “Üç kişi yola çıktığında içlerinden birini emir seçsinler.” (3)

Yöneticiliğin bu kadar faziletlerine rağmen sahabeler bu görevi layıkıyla yerine getirememe endişesiyle milletin işlerini üzerlerine almaktan arslandan kaçar gibi kaçmışlardır. Üzerlerine bir görev aldıklarında da gece gündüz demeden bütün mesailerini o iş için harcamışlardır. Nitekim Hz. Ebubekir (r.a.) halife seçilmeden önce ticaretle uğraşmaktaydı. Halife olunca ticareti bıraktı ve hazineden kendisinin ve ailesinin maişetini temin edecek kadar cüz’i bir maaş almaya başladı. Ömer b. Abdülaziz halife seçilmeden önce çok zengin birisi........

© Milli Gazete