We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Sultan Alparslan ve İslam Birliği mücadelesi

5 0 0
25.11.2019

24 Kasım, Büyük Selçuklu Hükümdarı Sultan Alparslan’ın vefat tarihi. 1029 tarihinde doğup 42 yaşında iken 1071 yılında tarihin dönüm noktalarından birisini teşkil eden Malazgirt Meydan Muharebesi’ni kazandıktan sadece bir yıl sonra şehit edilen büyük mücahid ve devlet adamı.

Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, Eylül 1063’te vefat edince vasiyeti üzerine üvey oğlu Süleyman tahta çıktı. Ama otoriteyi sağlayamadı. Süleyman’a karşı Alparslan, ağabeyi Kirman Meliki Kavurd, amcası Mûsâ İnanç Yabgu, Çağrı ve Tuğrul beylerin amcazadeleri olan Kutalmış taht üzerinde hak talep ettiler.

Alparslan, taht mücadelesine önce Herat’ta bulunan amcası İnanç Yabgu üzerine yürüyerek başladı ve onu mağlûp etti. Ardından ordusu ile Selçuklu başkenti Rey’e doğru hareket etti. Aynı yıl yapılan savaşta Kutalmış’ı da mağlûp ederek tahta çıktı ve adına hutbe okutup sikke kestirdi. Bunun ardından saltanatı, Halife tarafından da 27 Nisan 1064’te tasdik edilerek ilân edildi.

Sultan Alparslan, hayalindeki İslam birliği hedefini gerçekleştirmek için önce içeride birliği sağlayarak Selçuklu topraklarını itaat altına aldı. Ardından hedeflerine ulaşmak için planlarını devreye koydu. Bunların başında kendisine komşu Hıristiyan devletlerin fethi ve İslam dünyasının baş belası olan Şii/Fatımi devletinin ortadan kaldırılması idi. Zira Şii Fatımi devleti devamlı bir şekilde haçlılarla iş tutuyor ve İslam birliğinin oluşturulmasına........

© Milli Gazete