We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Şeytanlar kendi dostlarına fısıldarlar

9 0 0
02.12.2019

Geçtiğimiz hafta Amerika’da ölen ve kamuoyunda “sahte peygamber” olarak tanınan bir zat Bursa’da oldukça kalabalık bir grubun iştiraki ile toprağa verildi. Kendisini yerine göre, vahiy alan resul, yerine göre mehdi ve yerine göre de veli/mürşid olarak niteleyen bu meczubun cenazesine böyle bir kalabalığın katılması biraz şaşkınlık meydana getirdi. Yani “Böylesine İslam’a aykırı görüş sahibi birisine nasıl oluyor da bu kadar aldanan oluyor?” denmek istendi. Hâlbuki bunda hiç de şaşılacak bir durum yoktur. Zira en az onun kadar tehlikeli sözler söyleyerek İslam’ın altını oyan bazı zatlar halen içimizdeler. Bunlar, ilahiyat fakültelerinde öğretim üyeliği yapıyorlar ve geleceğin, müftü, vaaz ve imamlarını yetiştiriyorlar. Bunların tehlikesi ve verdikleri zarar ise katbekat daha fazladır.

İçimizdeki bu zatlar, ifsad çalışmalarını sadece ilahiyat fakültelerinde değil, ulusal gazetelerde köşe yazıları yazarak izlenirliği çok yüksek televizyonlarda ve de mütedeyyin insanların teberruları ile yaşayan sivil toplum kuruluşlarında konuşarak ve sosyal medya denen silahı çok iyi kullanarak sürdürüyorlar. Bunlara aldananların sayısı da çığ gibi büyüyor.

Amerika’da kendi başına yaşayan ve kendi sınırlı imkânları ile kurduğu internet siteleri ve uydudan yayın yapan ve ne kadar izlendiği meçhul TV’leri ile ancak birkaç bin ile sınırlı........

© Milli Gazete