We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Müslüman olmak aynı zamanda siyasi bir kimlik sahibi olmaktır

14 0 0
18.02.2019

Yüce Allah’ın gönderdiği bütün kitaplar ve peygamberler; yeryüzünde şirki ve küfrü ortadan kaldırarak tevhit inancı ekseninde hak ve adalete dayalı bir düzen kurmak için gönderilmişlerdir. Gönderilen bütün Peygamberler yeryüzünde zalim ve tağutların idarelerine son vererek vahiy temeline dayalı bir yönetimin iş başına gelmesi için mücadele etmişlerdir. Nitekim Ebu Hüreyre (r.a.) bu konuda şu hadis-i şerifi rivayet ederek diyor ki, Rasulullahın (s.a.v.) şöyle buyurduğunu işittim:

“İsrail oğullarını peygamberler yönetiyorlardı. Bir peygamber vefat edince, onun yerine ikinci bir peygamber geçiyordu. Ancak, benden sonra peygamber yoktur. Fakat ardımdan halifeler gelecek ve çok olacaklardır.

Orada bulunanlar:

-(Onlar hakkında) bize ne emredersiniz? diye sordular. Şöyle buyurdu:

-Önceki biatinize sadakat gösterin. Onlara haklarını verin. Onlar üzerindeki haklarınızı (eğer yerine getirmezlerse) Allah’tan isteyin. Zira Allah Teâlâ, idareleri altındakilerin hukukunu onlardan soracaktır.” (Müslim)

Bu hadis-i şerif açıkça göstermektedir ki bütün peygamberler aynı zamanda siyasi birer kişiliktirler. Nitekim Allah Resulü de hicretle birlikte Mekke şirk yönetimi........

© Milli Gazete