We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Müslüman niçin İslami çalışmalarda yer alır?

8 0 0
13.11.2019

Allah Teâlâ, cihadı, kine alet edilmesi veya kişisel hırsları tatmin etmesi için değil, davetin devamını sağlaması, Müslümanları himaye etmesi ve müminlerin üstlendikleri büyük elçilik görevini yerine getirebilmeleri için farz kılmıştır. Böylece Müslümanlar Allah Teâla’nın hak yolunu ve adaleti insanlara ulaştıracaklardır. İslâm cihadı farz kıldığı gibi, barışı da teşvik etmiştir.

Cihad eden mücahidin kalbinde tek bir arzu vardır. O da Allah’ın ismini yüceltmektir. Dini ona; bu amaca başka bir amacı karıştırmamasını emretmiştir. Şöhret hırsı ona haramdır. Gösteriş için savaşması haramdır. Mal arzusu, ganimetten pay alma isteği haramdır. Haksız yere üstünlük sağlama arzusu haramdır. Helal olan tek şey akidesinin yayılması ve insanların doğru yolu bulması için canını ve mâlını feda etmesidir.

Haris b. Müslim b. Haris babasından şöyle anlatıyor:

“Resûlullah bizi bir seriyye ile birlikte yollamıştı. Düşmanla karşılaşınca atımı ileri sürerek arkadaşlarının önüne geçtim. İnsanlar ağlaşarak beni karşıladılar.........

© Milli Gazete