We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Mehmed Zahid Kotku Hazretleri'nden iki önemli uyarı

8 0 0
18.11.2019

Müslüman halkımızın havaya, suya ne derecede ihtiyacı varsa gerçek âlimlere de o derece ihtiyacı vardır. İslam toplumuna mutlaka Rabbani âlimlerin önderlik etmesi gerekir. Bilindiği gibi geçmişte insanlar bozulduğu, dinleri tahrif ve tağyire uğradığı zaman Cenab-ı Hak yeni bir peygamber göndererek tekrar dinin aslını onlara tebliğ ediyor ve dinin bozulan, unutulan yönlerini insanlara hatırlatıyordu. Ama artık bu ümmete yeni bir peygamber gelmeyeceği için bu görevi tarih boyunca Rabbani âlimler yapmış ve yine onlar yapacaktır. Bunun için Allah Resulü, “Benim ümmetimin âlimleri İsrailoğullarının peygamberleri gibidir” buyurmuştur. Yani İsrailoğullarının peygamberlerinin yaptığı tecdid ve ihya hareketlerini Ümmet-i Muhammed içerisinde Rabbani âlimler yaparlar.

Çağımızda bu görevi hakkıyla yerine getirdiğine bütün ehl-i imanın şahitlik ettiği âlimlerimizden birisi de Mehmed Zahid Kotku Hazretleri'dir. Ersin Gürdoğan Bey’in kendisini “Görünmeyen Üniversite” diye nitelemesi gerçek ve tam yerinde bir tanımlamadır. Zira o hayatta iken İskender Paşa Dergâhı münevver insanların ve imanlı üniversite gençliğinin adeta bir toplanma merkezi idi. Milli Görüş lideri merhum Erbakan Hocamızın da bu dergâhtan aldığı manevi güçle siyaset meydanına indiğini de bir kez daha hatırlatalım. Hatta onun “Ağır Sanayi Hamlesi” projesinde de bu dergâhın izleri vardır.

Bu çağın getirdiği en büyük problemlerden birisi olan kâfirlerle içli-dışlı olma, onlarla Müslümanları nerede ise eşdeğer görme, Yahudi ve masonlarla birlikte iş tutma........

© Milli Gazete