We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Endülüs düşmeden önce

4 0 0
06.01.2020

Emevi hilafeti döneminde Müslümanlar, Hicri 92 yılında (m. 711) Kuzey Afrika’dan “İ’iâyı Kelimetullah” davası uğruna bugünkü İspanya topraklarına geçip burada büyük bir devlet ve medeniyet kurdular. Adı Endülüs olan bu İslam devletinin sınırları bugünkü İspanya’nın ve Portekiz’in tamamı ile Fransa’nın güney bölgesini kapsamaktaydı.

İbn-i Arabi, İbn-i Rüşd, İbn-i Hazm, İbn Firnas, İmam Kurtubi gibi âlim ve zahidler bu coğrafyada yetişti. Müslümanların ulaştığı en ileri medeniyet burada kuruldu. Burada İslam’ın hâkimiyeti çeşitli bölgelere göre değişmekle birlikte yaklaşık 800 yıl sürdü.

Yaklaşık üç yüzyıllık fetih ve zaferlerle dolu huzurlu bir dönemden sonra Endülüs’te Müslümanlar arasında birlik bozuldu, şehirler hatta kasabalarda onlarca beylik kuruldu. “Mülükü’t-Tavaif” denilen bir dönem başladı. Bu dönemde Müslümanlar enerjilerini kendi içlerinde üstünlük sağlamak için tüketirken dışarıda haçlı sürüleri bir araya geliyor, papalığın da desteğiyle Endülüs’ten Müslümanları tümüyle sürüp çıkarmanın planları yapılıyordu. Nihayet, 1085 yılında Kastilya Kralı VI. Alfonso Endülüs’ün Kurtuba’dan sonra ikinci büyük şehri olan Tuleytula’yı işgal etti. Bu işgal o döneme kadar Hıristiyanların Müslümanlara indirdiği en ağır darbeydi. Fakat bu bile Müslümanları uyandıramadı. Alfonso daha sonra ilerlemesini sürdürdü ve birçok şehir ve kasabayla birlikte önemli bir merkez olan İşbiliye’yi de aldı.

Endülüs’ün başına gelen belaların sebebine kendisi de........

© Milli Gazete