We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Değişimin insana bağlanması kanunu

5 0 0
06.11.2019

İnsan hayatını etkileyen Allah Teâlâ’nın iki tür değişmez kanunu vardır. Bunlardan birincisi tabiat kanunları diye nitelenen sünen-i cariye yani normal kanunlardır. Bunlar gece ve gündüzün oluşması, güneş ve ayın birbirlerini takip etmesindeki kanunlar gibi tabiî işlerle alakalıdır. Bu kısımdaki doğal hadiseler, Allah Teâlâ’nın takdir ettiği belirli bir düzende hareket ederler. Tabiat kanunları kadar kesin olan ikinci tür kanunlar vardır ki bunlar Allah Teâlâ’nın diniyle; emir ve yasaklarıyla, vaat ve azabıyla alakalı kanunlardır. Bunlara da uymak tıpkı tabiat kanunlarına uymak gibi zorunludur. Tabiat kanunlarına karşı çıkmak nasıl bir bedel ödemeyi zorunlu kılarsa bu ikinci tür kanunlara yani dinin ahkâm ve şeriatına uymamak da mutlaka bedel ödetir.

İnsanlığın yükseliş ve düşüşünün, hayra veya şerre tabi oluşunun insanların sorumluluğuna bırakılması, Allah Teâlâ’nın bu değişmez kanunlarından biridir. Zira Yüce Allah insanlara iyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı, zararlı ile faydalıyı birbirinden ayırt edebilecek akıl ve bununla birlikte tam bir hürriyet ve seçim imkânı vermiştir.

Allah Teâlâ, bunlara ilaveten de insanlığa ışık tutacak, kendilerine dünya ve ahiretin mutluluk........

© Milli Gazete