We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Cahiliye hayatına özenti inanç probleminin ürünüdür

6 0 0
16.12.2019

İçinde yaşadığımız toplumda cahiliye toplumunun âdet ve geleneklerinden olan çıplaklık, fuhuş, içki ve kumar gibi İslam’ın ortadan kaldırmak için savaş verdiği münkerat (çirkin şeyler) hızla yayılıyor. Günümüzde artık çok sıradanlaşan ve hiç utanıp arlanma olmadan alenen işlenen bu haramların sadece nefis ve şeytana uyularak işlenen günah olmaktan çok öteye geçtiği aşikârdır. Zira haramlar, bu kadar aleni ve bu kadar yüksek oranda Müslüman bir toplumda işlenemez.

Bugün içinde yaşadığımız toplumda -sebepleri ne olursa olsun- bir inanç problemi olduğu inkâr edilemez bir gerçektir. Bu tedavi edilmeden halkın haramlardan uzak tutulması ve İslami hayatın yeniden canlandırılması asla başarılamaz.

Nitekim cahiliye toplumları tarafından işlenilmesinde herhangi bir sakınca görülmeyen haramları İslam bir davranış şekli olarak değil de bir inanç, bir akide problemi olarak gördüğü için bunlarla ilgili hükümlerin tamamı Medine döneminde ve tedrici olarak inmiştir. Çünkü İslâm, bu cahiliye geleneklerin birtakım yanlış inançlardan kaynaklandığını biliyordu. Bunun için İslâm, önce kalplerde sağlam bir inanç, İslam’ın emir ve yasaklarına kayıtsız ve şartsız teslimiyet gösterecek bir toplum inşa ettikten sonra bu cahiliye âdet ve geleneklerini tümden ortadan kaldırmıştır. Eğer kalpte sağlam bir iman yerleşmezse insanlar İlahi yasalara bağlılık gösteremezler. Yasaklar kendilerine ne kadar hatırlatılırsa hatırlatılsın ve ne kadar nasihat edilirse........

© Milli Gazete