We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Allah Korkusu

4 0 0
13.12.2019

Aziz Müslümanlar!

Kıyamet günü melekler, yer ve gök, gece ve gündüz, iyilik olsun kötülük olsun insanoğlunun işlediği her işe şahitlik edeceklerdir. Hatta insan vücudunun uzuvları bile insanoğlunun lehinde veya aleyhinde şahitlik yapacaktır.

Yeryüzü günah işlemekten sakınan (zahid) bir mümin kulun lehine, “Bu adam üzerimde namaz kıldı, oruç tuttu, hacca gitti, cihat etti” diye şahitlik yapacaktır ve o mümin kul da bu şahitliğe sevinecektir.

Yine yeryüzü kâfir ve günahkâr kimsenin aleyhine, “Bu adam üzerimde Allah’a şirk koştu, zina etti, içki içti, haram yedi” diye şahitlikte bulunacaktır. Merhametlilerin en merhametlisi olan Yüce Allah kimi inceden inceye hesaba çekerse, vay onun hallerine!

Hikmet ehli bir zat şöyle demiştir: “Vücudun selâmeti az yemekte, ruhun selâmeti (sıhhati) az günah işlemekte, dinîn selâmeti de varlıkların en hayırlısı olan Hz. Muhammed’e (s.a.v.) salâtü selâm getirmektedir.”

Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır:

“Ey iman edenler! Allah’tan korkun. Herkes yarın için önden ne göndermiş olduğuna (kıyamet günü için ne amel işlediğine) baksın. Allah’tan korkun. Çünkü Allah, ne yaparsanız (hem iyilik olarak hem kötülük olarak) hakkıyla haberdardır.” (Haşr, 18)

Aziz Müslümanlar!

Gerçek mümin, vücudunun bütün âzâları ile Allah’tan korkan kimsedir. Nitekim büyük fakîh Ebü’l-Leys es-Semerkandî şöyle demiştir:

“Allah korkusunun yedi alâmeti........

© Milli Gazete