We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Ölçün ne?

5 0 0
29.08.2021

Kendi alay ettiğine dönüşme ihtimali ense kökünde bekler. Bu yüzden sürekli bir öteki uğraşında olanlar için bu durum hep çok yakındır. Nitekim içinden geçilen zamanda bunun birçok örneği gözler önünde halen varlıklarını sürdürmektedir. Ne yazık ki kişisel hırsların hudutsuzca yol aldığı her bir noktada kendi varlıklarını, erklerini pekiştirmek için sürekli karşısında olabileceğini düşündüklerini yok etmeye çalışırlar ki bu da kendi varlığını başkalarının yokluğunda bulma manasına gelir. Bu nedenle önünde, ardında, yanında eline geçen her şeyi kendi menfaatine yontan bir zihniyet böylesi bir ortamda yolunu yapar. Ve her şeyi bu yola revan olacak şekilde kurgular ancak en keskin ayrımı yaptığı kişiyi/toplumu yavaşça benimser ona ram olur. Zihni de bu yönde iş görür.

Bu nedenle dünyada ektiklerini dünyada biçmeye inanan kapitalist düzenin inanları gibi inanmaya başlayan ve dünyada elde ettiklerinin kendileri için yeterli olduğunu düşünerek daha başka bir iştahla dünyaya saldıran kitleler için dini argümanlar sadece kültürel bir motiften ibarettir. Onun için onların ahiret diye bir ölçüsü yoktur. Şayet öyle bir ölçüye sahip olsalardı dünyadaki bütün fiillerinin belirleyici ana unsuru olarak bunu görebilirlerdi. Bu nedenle yaptıkları işlerin hepsini ince bir muhasebe ile yapabilirlerdi. Bu........

© Milli Gazete


Get it on Google Play