We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Sözde devlet-ıı

1 0 0
15.09.2021

Toplum (millet, ulus olarak da okunmalıdır) belli bir amaç doğrultusunda örgütlenmesi olarak düşünüldüğünde devlet, hukuk nazarında “kişi” kimliğine, yani tüzel kişi şeklinde tanımlanır ve bu onun “kurum” olarak adlandırılmasına da imkân sağlar. Toplumun bu doğrultuda örgütlenmesinde birtakım edenlerin, değişkenlerin ya da unsurların bulunduğunu ileri süren çeşitli görüşler söz konusu olmakla birlikte, temelde toplum ve devlet bağının varlığı daima belirleyiciliğini korumuştur.

İşte toplum ile devlet arasındaki bu bağın farklı yaklaşımlara başvurulmak suretiyle varlık nedenleri, amaçları, işlevleri, ödev ve sorumlulukları, yetki ve hakları gibi konularda, kısmen veya tamamıyla aykırı, karşıt ve saptırıcı sonuçlara ulaşıldığı da bir gerçektir. Bu sonucu sağlayan mekanizmayı “sözde devlet” olarak nitelendirmenin açıklayıcı olduğu düşünülebilir.

Öncelikle sözde devlet, asıl ve gerçek varlığa sahip olan devletin yansıtılan görüntüsünü gerçeklik biçimine dönüştürmekle işe başlamaktadır. Toplum ve bireyler bu görüntüye bakarak, kendi varlıklarıyla bağlantılı olduğuna inandıkları devlet ile karşı karşıya bulundukları zehabına, yanılgısına kapılmaktadırlar. Dolayısıyla yükümlü oldukları birtakım görevleri yerine getirmede, devletin istek ve kararlarına uymada........

© Milli Gazete


Get it on Google Play