We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Ölümcül iktidarlar

3 0 0
06.10.2021

Ortadoğu Müslüman halkların öteden beri yaşayageldikleri temel gaileleri yönetim, özel olarak da iktidar sorunu olmuştur, denebilir. İktidar sorununu, insan ve toplum boyutuyla sahip oldukları inanç ilkeleri ve kültürel değerleri bağlamında ele almak yerine, inanç ilkelerinin reddettiği tarihten önceki geleneksel yapı ve uygulamalarda aramışlardır. Böylece özgürlüğü yoksayan ve eşitsizlikçi, belli bir soy, aile, grup ve zümre vb. imtiyazına dayalı otoriter ya da totaliter, hesap vermeyen sorumsuz bir iktidar ve yönetim anlayışına kendilerini adeta mahkûm etmişlerdir. Bu anlayışta iktidar tekelleşmesinin kaçınılmazlığını, bunun ise, yine kaçınılmaz olarak temel insan hak ve özgürlüklerini, eşitliği, adaleti, güvenliği, gelişme ve refahı yok edeceğini ve baskının, imtiyazların, yoksullukların, geriliklerin ve zulmün olağanlaşacağını dikkate alıp hesaba katmayarak, fitneyi, kargaşayı, çatışmayı önleyip birliği sağlayacağı umut edilmiştir. Onun için bir takım eksiklikler, yanlışlıklar, sapkınlıklar, gayr-i meşruluklar tasvip edilmese de “ehven-i şer” gibi nitelendirmelerle savuşturulmak istenmiştir. Sözgelimi zalime itaat mi yoksa başkaldırıp direnme mi, tarzında ortaya çıkan seçeneğe, kendi bağlamında cevap verme yerine, “fitne çıkarma” gibi bütünüyle farklı bağlamlar üzerinde tartışmalara girişilmiştir. Fakat sonuçta, engellemek istediği, özenle sakınmaya çalıştığı “fitne” daha ağır ve daha geniş boyutla ortaya çıkmıştır.

Öte yandan Ortadoğu Müslüman halkları, anlaşılmaz bir tutumla kendi sorunlarını, kendi imkân ve........

© Milli Gazete


Get it on Google Play