We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Manzara

1 0 0
22.09.2021

Yapılacak bir işi, alınacak bir kararı ve doğacak bir sonucu, önceden niyet edip tasarlamak, o tasarıyı imkân ve zaman unsurları temelinde planlamak, nihayet işe başlamak olması gereken bir şeydir. Fakat genel olarak bu açık seçik olmaktan çok, hayatın akışı içinde, ama kendi oluş şart ve gereğine göre gerçekleşir. Bütün olarak hayatı, hareketleri, duygu ve düşünceleri önceden tasarlayarak planlamak, ihtimal dâhilinde gözükse bile bunun mümkün, aynı zamanda gerçekçi olamayacağı açıktır. Üstelik asıl olan şeyin anlaşılmasını zorlaştıracağı, sadece şekli bir gerçekçiliğin öne çıkacağı gibi bir duruma dönüşeceği ortadadır. Bunun aksi de benzer bir durum olarak sakıncalar, hatta tehlikeler doğurur.

Ne var ki, bazı konularda, durumlarda ya da alanlarda yapılacak iş, alınacak karar ve doğacak sonuç, hem tasarlanarak

planlamayı, hem öngörmeyi zorunlu kılar. Toplumun siyasi örgütlenmesi demek olan devlet, yapacağı işi önceden tasarlayarak planlamak, alınacak kararları ve doğacak sonuçları öngörmek zorundadır. Bu bir seçenek, tercih imkânı bulunan bir durum şeklinde değerlendirilemez. Aksi halde, doğrudan devletin varlığının sorgulanması kaçınılmaz olarak ortaya çıkar. Meydana gelen, yaşanılan bazı olaylara, olgulara ve durumlara bakarak örneklendirmeler yapılabilir.

Devletin belirgin niteliklerinden birisi,........

© Milli Gazete


Get it on Google Play