We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Sorumluluklar ve davranışlar

8 0 0
16.01.2019

Bismillahirrahmanirrahim;

Hamdımız âlemlerin Rabbi, Rahman ve Rahim olan Cenab-ı Allah’adır. Salâtımız ve selamımız ise Peygamberimiz, âli ve sahabeleri içindir.

Biz Milli Görüşçüler, inandığı gibi yaşamak isteyen, iyiliği emreden, kötülükler ile mücadele eden bir ümmet olmaya çalışıyoruz. Böyle bir topluluk olmak; “Sizden hayra (İslam’a) çağıran, iyiliği emredip kötülüğü meneden bir topluluk bulunsun” emri gereğidir. Herkes bizim gibi olsun diye bir dayatma da yapmayız. Bizim yolumuz, ikna yoludur. İman; ikrah ile değil ikna ile oluşur. Hayır; her konuda insanın iyiliğine olan şeylerdir. Maruf; İslam’ın iyi olarak kabul ettiği ve Allah’a itaatin içinde saydığı şeylerdir. Münker; İslâm’ın kötü gördüğü, emirlerine aykırı bulduğu ve Allah’a isyan olarak gördüğü şeylerdir. Maruf ve münkerin ölçüsü, Kur’an ve Sünnettir. Marufu emretmek ve münkerden sakındırmak, Müslümanlar için farz bir görevdir. İslam’ın ulvi prensipleri üzerine kurulacak olan “Adil Düzen” bu farzın edası ile gerçekleşebilir. Müslümanların, bu görevi yerine getirecek bir “kadro” yetiştirmesi bir mecburiyettir. Bu kadronun en etkin unsuru “âlim”lerdir. Marufu emreden, münkerden sakındıran bir “ümmet” olabilmenin ilk şartı, şuurlu bir liderliğin etrafında kenetlenmiş bir “teşkilat” olabilmektir. Müslümanların öncelikle böyle bir teşkilatı kurmaları inancın gereğidir. Bir Müslüman “ferdi yani bağımsız” kalamaz, mutlaka kurulan “teşkilata” üye olmak zorundadır. Müslümanların “tek bir teşkilatın” içinde ittifak halinde olmaları ayrıca emredilmiştir. Kötülükler ile başka türlü mücadele edilemez. Burada keyfiliğe de müsaade edilmemiştir. Müslümanlar; kurdukları bu teşkilat ile inançlarının gereği olarak namaz gibi bedeni ibadetler ile zekât gibi mali ibadetleri birlikte yerine getirirler. İyiliği emrederler, kötülüğe engel olurlar. Bu çalışmalar tek taraflı değil, genel bir şeydir. “Kim bir kötülük görürse, onu eliyle........

© Milli Gazete