We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Ekonomik düzenleri İslam'ca okuyabilmek-1

15 0 0
25.09.2021

Bismillahirrahmanirrahim;

Âlemlerin Rabbi, Rahman ve Rahim olan Allah’a hamt, Peygamberimize, âline ve sahabelerine salât ve selam ederiz.

Taassup içinde olursanız, şer şeyleri bile hayır görmeye başlarsınız. Her alanı ve ekonomiyi Kur’an’dan ayırırsanız katmerli zalim olursunuz, hem kendinizi hem de idare ettiğiniz toplumu bunalıma sürüklersiniz. Biz Müslümanlar, ekonomiyi; ilgili olduğu şeyleri bünyesinde toplayan, ilgisiz şeyleri ise dışarıda bırakan “çalışma ve yaşama ilmi veya düzeni” diye tanımlayabiliriz. Milli Görüş’ün benimsediği Adil Düzen’in dört iç düzeninden birisi olan Adil Ekonomik Düzen bu tanıma uygun olarak ortaya konmuştur. Bu düzende, haksız kazanç yolları tamamen ortadan kaldırılmıştır. Bunun için haksız kazancın en önemli araçlarından birisi olan faiz, Adil Ekonomik Düzen’de yoktur. Bugün ülkemizde ve dış dünyada uygulanmakta olan haksız vergilerin hiçbirisi ilmi, mantıklı, akılcı, insaflı ve insani olmadığından dolayı, Adil Ekonomik Düzen’de bu vergilerin hiçbirisi olmaz. Adil Ekonomik Düzen’de öngörülen vergiler, adil vergilerdir. Bu vergiler, insanın emeğini sömürmez, emeğe güç katar. Çünkü Adil Ekonomik Düzen’de vergiler, emekten değil üretimden alınır. Bunun için devlet, daha fazla vergi toplamak için üretimi artırmaya çalışır.

Müslüman bilir ki, yeryüzü ve bütün kâinat, ilahi bir düzene sahiptir. İnsan; sahibi Allah olan ve tüm kanun ve kuralları Allah tarafından konulmuş bu ilahi düzen içinde yaşayan bir fert olarak, bu kurallar istikametinde üretim ve yeryüzünü imar etmek için çalışmalıdır. İnsan bu görevini araştırarak, bilgi edinerek yapabilir. İnsan, ekonominin madde ve eşyaya bakan tarafını ilimden, insana, birey ve topluma bakan tarafını da İslam’dan öğrenerek bunları, birleştirir ve böylece adil bir çalışma ve yaşama düzenini kurar. İslam ile bilim kuralları, Allah tarafından konulmuş olup insana düşen görev, sadece bunları bulup........

© Milli Gazete


Get it on Google Play