İstanbul’da özel bir hastanenin yoğun bakımında yaşanan vahim olay insanlarımızın merhamet ile bağlarını koparıp tehlike saçan varlıklara dönüştüğü gösteriyor. Ve şimdi hepimiz soylu bir geçmişi ve devraldıkları manevi mirası toprağa gömüp üzerine zakkum ağaçları diken bu karanlık yüzlerin tehdidi altındayız. Yüreklerinden kin, nefret ve şiddet sızan bu canilerle aynı yolda yürüyemeyiz, bu mümkün değil…

Bilindiği üzere medeniyetimizin omurgası adalettir, adalet karıncayı incitmemek için toprağa usulca basmak ve tüm canlıların sahip olduğu hakları titizlikle korumak, sınır ihlalinde bulunmamak, kötü söz söylememek, incitmemektir. Nitekim Hz. Peygamber bu konunun üzerinde titizlikle durmuş ve insanlarla alay etmenin, kusurları açığa çıkarmanın, küçük düşürücü tavırlar sergilemenin, sırrı aşikâr etmenin, kaş göz işareti yaparak imada bulunmanın, arkadan konuşmanın, kalp kırmanın kötülükler hanesinde yer aldığını ifade etmiştir. Tarihimizde bu değerler çocuklara şahsiyet eğitimi ekseninde aktarılmış ve merhamet hayatın tüm alanlarında yeşertilen bir değer olmuştur. Fakat ne yazık ki bugün bırakın İslam’a mesafeli olan bireyleri, dava için bedel ödediklerini iddia eden ağabeylerimiz, ablalarımız dahi kendileri gibi düşünmeyen, kendileri gibi yaşamayan kişilere nefretle yaklaşıyor ve olayı şahsileştirerek küçük düşürücü tavırlar sergilemeye başlıyorlar. Sosyal medyada sergilenen resimlere, paylaşılan mesajlara göz atarsanız bunu rahatlıkla görebilirsiniz.

Birkaç ay önce vakti zamanında başörtüsü mücadelesi vermiş, önemli görevlerde bulunmuş ve gençlerle ilgili çalışmalara öncülük etmiş bir ablamızın WhatsApp grubunda paylaştığı fotoğrafa rastlamıştım ki; ablamızın bu tavrı savunduğu değerlerle eylemleri arasındaki çelişkiyi ortaya koyuyordu. Ablamız bir siyasi parti liderinin başına peruk geçirilmiş vaziyetteki fotoğrafını paylaşıp altına kendisinden hiç beklemediğimiz ifadeler eklemişti. Arayıp bu tavrının Peygamberimizin metoduyla uyuşmadığını ifade ettiğimde ise onlar bizim inancımızla çok uğraştılar bu paylaşımım, yaptıklarının yanında çok hafif kalır deyip geçiştirmişti.

Ablamızın bu tavrı davaya olan bağlılığından ziyade kendi zaaflarının, yetersizlik duygusunun ve bastırılmış öfkesinin bir sonucuydu kuşkusuz ancak bunu ona izah etmek mümkün değildi.
Bizimle aynı davayı, aynı görüşü, aynı ideali paylaşmayan bireylerle ilişkilerimizde bu kişileri alaya alan, küçük düşüren, yeren tavırlar sergileyemeyiz bu bizim inandığımız değerlerle örtüşmez. Muhatabımızın savunduğu düşünceye katılmadığımızı gerekçelendirerek ortaya koyabiliriz ancak onun sahip olduğu hakları ayaklar altına alamayız, buna hakkımız yok. Fakat ilginçtir yazılı ve görsel medya araçlarına baktığımızda bu konuda ne kadar sığ tavırlar sergilendiğini görüyoruz. Siyasilerimiz, sanat camiamız, iş adamlarımız, yazarlarımız, mütefekkirlerimiz, hocalarımız ne yazık ki karşıt görüşteki kişileri alt etmek için alay etmeyi, gözden düşürücü tavırlar sergilemeyi, küçümseyici ifadeler sarf etmeyi hak olarak görüyorlar. Peki, bu ne kadar doğru?

Hz. Peygamber, İslam’ın değerlerine karşı savaş açan gayrimüslimlerle, müşrik ve münafıklarla ilişkilerinde hakkaniyetli davranmış ve davasını tebliğ ederken onların insan yanına hitap etmiştir. Onlara ikramda bulunmuş ve insan olarak önem vermiştir. Zira her insan cennet ehli olabilecek potansiyele sahiptir ve hayatla bağını koparıncaya kadar bu ihtimal herkes için vardır dolayısıyla Resulullah insanın fıtratındaki bu öze hitap etmiştir. Bizim de bu kişilerle ilişkilerimiz bu doğrultuda olmalıdır.

QOSHE - Merhamet Hepimize Lazım (2) - Fatma Tuncer
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Merhamet Hepimize Lazım (2)

8 0 0
20.10.2022

İstanbul’da özel bir hastanenin yoğun bakımında yaşanan vahim olay insanlarımızın merhamet ile bağlarını koparıp tehlike saçan varlıklara dönüştüğü gösteriyor. Ve şimdi hepimiz soylu bir geçmişi ve devraldıkları manevi mirası toprağa gömüp üzerine zakkum ağaçları diken bu karanlık yüzlerin tehdidi altındayız. Yüreklerinden kin, nefret ve şiddet sızan bu canilerle aynı yolda yürüyemeyiz, bu mümkün değil…

Bilindiği üzere medeniyetimizin omurgası adalettir, adalet karıncayı incitmemek için toprağa usulca basmak ve tüm canlıların sahip olduğu hakları titizlikle korumak, sınır ihlalinde bulunmamak, kötü söz söylememek, incitmemektir. Nitekim Hz. Peygamber bu konunun üzerinde titizlikle durmuş ve insanlarla alay etmenin, kusurları açığa çıkarmanın, küçük düşürücü tavırlar sergilemenin, sırrı aşikâr etmenin, kaş göz işareti yaparak imada bulunmanın, arkadan konuşmanın, kalp kırmanın kötülükler hanesinde yer aldığını ifade etmiştir. Tarihimizde bu değerler çocuklara şahsiyet eğitimi ekseninde aktarılmış ve merhamet hayatın tüm alanlarında yeşertilen bir değer olmuştur. Fakat ne yazık ki bugün bırakın İslam’a mesafeli olan bireyleri, dava için bedel ödediklerini iddia........

© Milli Gazete


Get it on Google Play