We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

İslam ferdin haklarını koruma altına alır

13 0 0
14.01.2019

İslam “zarureti hamse” olarak tanımlanan şu beş ilkeye büyük önem vermiştir. Bunlar: Canın korunması, aklın korunması, namus ve haysiyetin korunması, dinin korunması ve malın korunmasıdır. Kültürümüzde insan hangi topluma, hangi etnik yapıya, hangi statüye mensup olursa olsun bu beş ilke ekseninde değerlendirilmiş ve hakları koruma altına alınmıştır. Müslümanlar savaş esirlerinin haklarını dahi titizlikle gözetmiş ve tebliğ yaparak onları hayata katmaya çalışmışlardır.

Hz. Peygamber Medine’de farklı inanç ve değerlere sahip toplulukları adalet şemsiyesi altında toplamış ve siyasi birliği sağlamıştır. Diğerlerinin haklarına saygı göstermek kaydıyla fertler kendi inançlarını yaşama fırsatı bulmuş ve kimlik karmaşası yaşamamışlardır.

Resulûllahın bütün insanlığa verdiği nasihatlerinden oluşan Veda Hutbesi ise insan hakları bakımından önemli bir belgedir. Resulûllah, ait oldukları kabile ya da etnik yapı ne olursa olsun herkesin........

© Milli Gazete