We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

İşe kendini bilmekle başla

13 0 1
25.10.2021

İslam düşünürleri insanın psikolojik boyutunu ele almış, düşünce ve davranışın hangi süreçlerden geçtiğini anlamaya çalışmışlardır. Muhasibi, İbni Sina, İbni Rüşt, Gazali, İbni Arabî, Kindi ve Mevlana gibi şahsiyetler ruh ve beden arasındaki düzeneği anlayabilmek için çalışmalar yapmış ve elde ettikleri birikimlerin psikolojik karşılıklarına ulaşabilmek için kafa yormuşlardır. Zira İslam bireyin maddi yanına değil, insan yanına hitap eder ve onun kişisel gelişimine vurgu yapar.

Günümüzde psikoloji ilminin kaynağının Batı toplumları olduğu iddia edilir ve Doğu’da bu konuyla ilgili hatırı sayılır bir çalışmanın olmadığı düşünülür. Oysa Müslüman düşünürler, mutasavvıflar ve tarihe yön veren dava insanları insanı tanımaya ve anlamaya yönelik birçok çalışmalar yapmış ve bu konunun üzerinde titizlikle durmuşlardır. Mutasavvıflar şahsiyet eğitimine büyük önem vermiş ve insanın önce kendini bilmesi, zaaflarını tanıması gerektiğini belirtmişlerdir.

Kendini bilmek merdivenin ilk basamağıdır ki, burada kişi dikkatini iç dünyasına çevirir ve nefsinin kendisine yüklediği haset, kibir, gaflet, riya ve dünyevileşme gibi olumsuz hasletlerin farkına varıp köklü bir değişime gider. Kendini bilmek........

© Milli Gazete


Get it on Google Play