Kuşaklar arasında yaşanan çatışma tarihin kesintisiz bir akışın ve hareketin içinde yer aldığını gösteriyor… Günler, aylar, yıllar geçerken köklü değişimler yaşanıyor ve hiçbir şey olduğu yerde kalmıyor… Yer küre her saniye, her dakika taze bir uyanışa ve akışa tanık oluyor ve ne dün bugüne benziyor ne de bugün yarına… Ve insan inancını ve ideallerini merkeze alarak bu değişime uyum sağlıyor.

Bir önceki nesiller gelenekleri, alışkanlıkları, örf ve adetleri hiçbir ayıklamaya tabi tutmadan olduğu gibi kabul edip bağlı kalırken dijital kültürün kucağına doğan çocuklar kendilerini değişime açıyor, her şeyi sorguluyor ve akışa uyum sağlamaya çalışıyorlar. İki kuşak arasında yaşanan çatışmaların merkezinde aslında zamanın getirdiği değişim ve bireylerin bu değişime verdikleri tepkiler yer alıyor. Birinci kuşak yaşadıkları dönemin parçacıklarına saplanırken genç kuşak derin bir kopukluğun içinde yer alıyor ve içinde doğdukları zamanın akışına uyum sağlamaya çalışıyorlar. Gençler değişime ve iletişime daha açıklar bir önceki nesil ise her şeye karşı tepkililer. Onlar kullandıkları eşyaları, seçtikleri renkleri dahi değiştirmeyi bir afet olarak görüyor ve direnç gösteriyorlar. Hatıraları ile bütünleştirdikleri eşyaları, yaşadıkları mekânı ve kullandıkları ifadeleri ve alıştıkları hiçbir şeyi değiştirmek istemiyor, buna şiddetle karşı çıkıyorlar.

Dinin temel esasları ve ahlaki değerler elbette çağlar üstüdür ve bu değerler insanlık tarihine kendi renklerini vererek sabitlenir. Ancak bunun dışındaki hususlarda ihtiyaç hâsıl olduğunda esnekliği sağlamak gerekir ki, bu iki nesil arasındaki iletişimi güçlendirecektir. Anne-babaların ve din eğitimcilerinin gençlerin dünyasını anlayabilmeleri için bu esnekliği sağlamaları ve çalıştıkları alanları onların ilgilerini çekecek şekilde düzenlemeleri vermek istedikleri mesajın karşı tarafa ulaşmasını sağlayacaktır. Mesela camilerin, Kur’an kurslarının ve dini eğitim veren kuruluşların mahallinde gençlerin bir araya gelip sohbet edip ilmi münazaralarda bulunabilecekleri kafeler, kütüphaneler, spor salonları, kütüphaneler ve sanatsal faaliyetlerin de icra edilebileceği alanlar inşa edilmelidir. Genç, camide namazı kılıp çıktığında kendini sosyal bir aktivitenin içinde bulmalı ve burada akranları ile hoşça vakit geçirebilmelidir. İslam’ın meşru gördüğü hususlarda dahi esnekliği kabul edemeyen kişilerin bu ifadelerime tepki ile karışlık vereceklerini biliyorum fakat bu kişiler bilmeliler ki; Peygamberimiz camileri sadece mabet olarak kullanmamıştır. İslam geleneğinde camiler dostlarımızla bir araya gelip sorunlarımızı tartıştığımız, sosyal faaliyetleri, hayır çalışmalarını ve ilmi sohbetleri sürdürdüğümüz mekânlar olarak yer almıştır.

Tarihi süreç içinde bütün dinlerin kendi inanç sistemlerine uygun mabetleri olmuştur ve bunların hepsi hayatın dışında yer almıştır. İslam’ın merkezinde olan camiler ise hayatın içinde yer almış ve bireylerin toplumsallaşma alanı olarak görülmüştür. Bu özelliği nedeniyle kapasite olarak camilerin sayısı her dönem artmış ve insanlar burada hem ibadetlerini yerine getirmiş hem de sorunlarını ortak bir zeminde çözme fırsatı bulmuşlardır.

QOSHE - Camilerin Sosyal Bir İşlevi Vardı - Fatma Tuncer
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Camilerin Sosyal Bir İşlevi Vardı

16 0
09.06.2023

Kuşaklar arasında yaşanan çatışma tarihin kesintisiz bir akışın ve hareketin içinde yer aldığını gösteriyor… Günler, aylar, yıllar geçerken köklü değişimler yaşanıyor ve hiçbir şey olduğu yerde kalmıyor… Yer küre her saniye, her dakika taze bir uyanışa ve akışa tanık oluyor ve ne dün bugüne benziyor ne de bugün yarına… Ve insan inancını ve ideallerini merkeze alarak bu değişime uyum sağlıyor.

Bir önceki nesiller gelenekleri, alışkanlıkları, örf ve adetleri hiçbir ayıklamaya tabi tutmadan olduğu gibi kabul edip bağlı kalırken dijital kültürün kucağına doğan çocuklar kendilerini değişime açıyor, her şeyi sorguluyor ve akışa uyum sağlamaya çalışıyorlar. İki kuşak arasında yaşanan çatışmaların merkezinde aslında zamanın getirdiği değişim ve bireylerin bu değişime verdikleri tepkiler yer alıyor. Birinci kuşak yaşadıkları dönemin parçacıklarına saplanırken genç kuşak derin bir kopukluğun içinde yer alıyor ve içinde doğdukları zamanın akışına uyum sağlamaya çalışıyorlar. Gençler değişime ve iletişime daha açıklar bir önceki........

© Milli Gazete


Get it on Google Play