Küresel Montessori iki buçuk-altı yaş çocukların eğitimi için hazırlanmış bir eğitim programıdır. Programın mucidi Dr. Maria Montessori (1869-1952) görevi sırasında zihinsel engelli çocuklarla ilgilenmiş ve onların özel durumlarına uygun bir eğitim modeli oluşturarak gelişimlerine yardımcı olmayı hedeflemiştir. Çalışmalarının işe yaradığını görünce aynı yöntemi normal çocuklara da uygulamış ve çocukların doğal objeleri kullanarak yeteneklerini geliştirebileceklerini ortaya koymuştur.

Montessori bir eğitim modelidir ve çocuğun güven duygusunu, inisiyatif alma cesaretini, bağımsız hareket edebilme becerisini geliştirmesine ve iş birliğini, paylaşımı öğrenmesine katkı sağlar. Doğal objeleri ve sosyal çevreyi eğitimin bir parçası olarak kullanan Montessori, çocuğun öğrenme şevkini artırır ve öğrenirken keyif almasını sağlar. Eğitim belli bir düzene tabidir ve çocuk bu düzeni içselleştirerek yeteneklerini geliştirir ve çevresine güvenmeyi ve insanlarla olumlu iletişim kurmayı öğrenir. Montessori, öğrencinin aktif olarak katıldığı uygulamalarla insanın bir başka insanın desteği ile eğitilebileceğini gösterir.

Montessori’yi etkin kılan nedenlerden biri de çocuğun doğa ve doğadaki gerçek nesnelerle temas edebilmesidir ki, çocuk oyuncak yerine telefon, süpürge, buzdolabı gibi eşyaları kullanarak deneyim elde eder. Çocuk doğanın bir parçası olan bitkileri tanır, hayvanlarla temas kurar ve oyunlarını gerçek nesnelerle kurar.

Montessori eğitim modeli çocuğun şu üç noktada gelişimini sağlar:

Hareket eğitimi,

Duyuların eğitimi,

Dil eğitimi.

Doğal objeleri kullanarak çocuğun gelişimine katkı sağlamayı hedefleyen Montessori, harekete dayalı davranışların bir amaca hizmet ettiğini savunur. Duyuların eğitiminin önemine vurgu yaparken bunun doğal yollarla gerçekleşmesi gerektiğini ileri sürer. Eğitim sürecinde kullanılan araçlar çocuğun renk, boyut, tat ve doku gibi kavramları algılayabilecek şekilde hazırlanmıştır ve çocuk kendi kendine deneyerek bu araçlar arasındaki ilişkiyi kavrar. Çocuk malzemelerin hazırlanışı sırasında duyumsal ayrıştırma yeteneğini geliştirir, hatalarını anlar ve çözüm bulabilir. Mesela Montessori, malzemeler arasında yaygın olarak kullanılan silindirler, ya renk ya boy açısından farklıdırlar. Aynı anda hem renk hem de farklı boylardaki silindirleri sıralamaya ilişkin bir görevi yoktur.

Montessori eğitim modeline göre çocuğun gelişimi için malzemelerin nasıl kullanılacağının gösterilmesi yeterli değildir bunun yanında çocuk istenilen şeyi kendisi yaparak ihtiyacı olan bilgiyi öğrenebilecektir. Öğrenmenin temeli ise iletişime dayalıdır, çevre ile doğa ile insan ile iletişim gerçekleştiğinde öğrenme gerçekleşecektir.

Montessori okulunda çocuk, özel olarak geliştirilmiş Montessori materyalleri ile ihtiyacı olan bilgiyi kendi kendine öğrenecektir. Bunlar cazip, küçük ve basit materyallerdir. Eğer çocuk bir hata yaparsa, materyale bakarak yaptığı hatayı düzeltebilir. Böylece bir yetişkin çocuğa yaptığı hatayı düzeltmesini söyleyerek onu incitmemiş olur. Montessori sınıfı rekabet olmayan bir ortamdır, burada çocuk kendi kendine öğrenir.

QOSHE - Bir Eğitim Modeli Olarak Montessori - Fatma Tuncer
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Bir Eğitim Modeli Olarak Montessori

30 0
06.06.2023

Küresel Montessori iki buçuk-altı yaş çocukların eğitimi için hazırlanmış bir eğitim programıdır. Programın mucidi Dr. Maria Montessori (1869-1952) görevi sırasında zihinsel engelli çocuklarla ilgilenmiş ve onların özel durumlarına uygun bir eğitim modeli oluşturarak gelişimlerine yardımcı olmayı hedeflemiştir. Çalışmalarının işe yaradığını görünce aynı yöntemi normal çocuklara da uygulamış ve çocukların doğal objeleri kullanarak yeteneklerini geliştirebileceklerini ortaya koymuştur.

Montessori bir eğitim modelidir ve çocuğun güven duygusunu, inisiyatif alma cesaretini, bağımsız hareket edebilme becerisini geliştirmesine ve iş birliğini, paylaşımı öğrenmesine katkı sağlar. Doğal objeleri ve sosyal çevreyi eğitimin bir parçası olarak kullanan Montessori, çocuğun öğrenme şevkini artırır ve öğrenirken keyif almasını sağlar. Eğitim belli bir düzene tabidir ve çocuk bu düzeni içselleştirerek yeteneklerini geliştirir ve çevresine güvenmeyi ve insanlarla olumlu iletişim kurmayı öğrenir. Montessori, öğrencinin aktif olarak........

© Milli Gazete


Get it on Google Play