We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

İşimiz zor

9 0 0
20.11.2018

Bu topraklarda siyaset neden itibar görmüyor? Siyasetçi neden güvenilmez bir figür olarak görülüyor? Siyaset kurumunu bir çözüm odağı olarak göremeyişte sıkıntı siyasetçilerde mi, yoksa toplumda mı? Siyaset anlayışımız neden marazlı diye düşünmek istemedikçe, bu sorular da durmaya devam edecek.

Siyaseti bir meslek, bir menfaat aracı, bir atlama taşı olarak görmek en büyük neden olabilir. Daha toplum olarak siyasetin bir vasıta olduğuna ikna olamadık. Siyaset bir araç hala ve amaç olarak görenlerin de yaşama alanlarının giderek daha da çok daraldığı bir alan aynı zamanda.

Siyaseti meslek ve menfaat aracı görenlerin neden olduğu yozlaşma, misal “devlet malı deniz, yemeyen keriz”, “bal tutan parmağı yalar”, “benim memurum işini bilir” türünden ilkellikleri genelgeçer bir kaideye dönüştürdü. İnsanlar da, her ne kadar bireysel olarak onaylamasalar ve kınasalar da, siyasetin genel çerçevesi içinde bu türden ilkellikleri kanıksadı. Adeta bu ilkel bakış açılarını, siyasetin bir tamamlayıcı unsuru, bir faktörü olarak değerlendirir oldu. Toplumsal olarak bu durumu kabullenişimiz, siyasete güvenmeyişimize neden olduğu gibi toplumsal bir yozlaşmayı da beraberinde getirdi.

Refah Partisi’nin belediyeleri kazanıp, kapısına........

© Milli Gazete