We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Coğrafya göçüyor

3 0 0
17.08.2021

Özelde içinde bulunduğumuz coğrafyanın genelde de İslam aleminin içine düşürüldüğü kaotik hal, önümüze uluslararası düzensiz göç realitesini ve dramını koyuyor. Görmezden gelinemeyecek, küçümsenmeyecek, yüzeysel ve şovenist değerlendirmelerle geçiştirilemeyecek, üstesinden gelinemeyecek ciddiyette, göründüğünün aksine çok boyutlu bir sorun bu.

Gerek diplomasi gerek ekonomi gerek insani gerekse de toplumsal ilişkiler anlamında birçok zincirleme reaksiyonu içinde barındırıyor bu mesele. Muhatabınız insan olduğundan kestirip aramıyorsunuz ama öte yandan da bu vakıanın toplumsal sonuçlarının da insanların can mal ırz emniyetlerini bile zaman zaman tehdit ettiğini de bizden kaçıramıyorsunuz. Buradan hareketle toptancı bir ilkellikle ve pogromcu bir kafayla tedhiş eylemlerine kapı aralanamaz elbette.

Ancak bu çok boyutlu mesele de siyasi iktidarın alışkanlık haline getirdiği popülizmle de “ensar-muhacirun” olgusuna da bağlanamaz. Bu ülkede herkes “ensar-muhacirun” olgusunun kutsiyetini ve manasını bilir ve aman dileyene de her kim olursa olsun sırt çevirmez. Bu vakıanın vahametini “ensar-muhacirun” olgusunu öne sürerek gölgelemek bu meselenin gerçek mahiyetini görmeyi güçleştirebilir.

Bu ülke insanı Bulgar zulmünden kaçanları da, Saddam’ın korkusundan kendisine........

© Milli Gazete


Get it on Google Play