We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Göçe ve göçmenlere bakışımız

2 0 0
16.08.2021

Son günlerde önemli gündem maddelerimizden birisi haline gelen göç ve göçmenler konusunu ciddiyetle ele almamız gerekiyor.

Bunun için ise her şeyden evvel, konunun çerçevesini doğru şekilde belirlemek gerekiyor.

Bu kapsamda ilk sormamız gereken soru; “Bugün insanlar niçin göç ediyor” sorusudur.

Elbette göç insan hikâyesinin bir parçasıdır ve tarih boyunca nice değişim ve dönüşümlere etki etmiştir.

Mekke’den Medine’ye Hicret’in ya da Kavimler Göçü’nün insanlık tarihine ne denli etkilerde bulunduğu herkesin malumudur.

İnsanlar tarih boyunca çeşitli vesilelerle bir yerden başka yerlere doğru hareket etmişlerdir. Bununla birlikte bugün sorduğumuz soru güncel bir sorudur.

Afganistanlılar ya da Suriyeliler niçin kendi ülkelerinden ayrıldılar, mevcut hayat düzenlerini bozarak başka ülkelere göç ettiler?

Bugün göç/göçmenler konusundaki hâkim söylemlere bakıldığında bu sorunun hakiki anlamda merkeze alınmadığı görülüyor.

O yüzden de cevaplar ya da tepkiler isabet edemiyor.

Açıkça ifade etmek gerekir ki, bugün göç ya da göçmenler konusunda konuşan herhangi bir kimse şayet sanık sandalyesine Siyonizm’i oturtmuyorsa meselenin özünü kavrayamamış demektir.

Suriye’den, Afganistan’dan gelene kızarken Suriye’yi ya da Afganistan’ı işgal edene ses çıkarmıyorsa bakış açısında sorun var demektir.

Suriye’de, Yemen’de, Afganistan’da ve Irak’ta başlatılan, İran ve Türkiye’ye sıçratılmak istenen yangınları Büyük İsrail Projesi’nden bağımsız düşünüyorsa güncel yanılgıya düşmüş demektir.

Güncel yanılgıdan kastımız, medya........

© Milli Gazete


Get it on Google Play