We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Yarım asır önce hangi gerçekler masaya konuldu?

6 0 0
24.09.2021

Milli Selamet Partisi (MSP)…

Tüm Milli Görüş partilerinde olduğu gibi, Erbakan Hoca’nın liderliğinde inşa edilen, Milli Nizam Partisi’nin kapatılmasından hemen sonra kurulan, birçok kez hükümet ortağı olarak efsane hizmetlere imza atan Milli Görüş’ün 2. siyasi partisi.

MNP, MSP, Refah Partisi, Fazilet Partisi ve Milli Görüş’ün günümüzdeki yegâne temsilcisi Saadet Partisi

Peki, MSP tarafından kurulan hükümetlerde neler yapılmak istendi? Protokolde hangi maddeler yer aldı? Bakalım;

1-Madden ve manen kalkınarak büyük Türkiye’yi kurmak.

2-Sanayileşmede büyük milli hamleyi başarmak (49).

3-Evladın anaya babaya asi olmasını önlemek (90).

4-Köylümüzü Avrupa’da işçi değil, köyünde huzur içinde yaşatmak (33).

5-İsrafı kaldırarak kalkınmamızı hızlandırmak (29).

6-Verginin fakir halktan alınmasını önlemek (24-25).

7-Esnafı ağır faiz yükünden kurtarmak (12).

8-Her gün bir önceki günden daha ileri olma iman ve azmi ile çalışan bir nesil yetişmesini sağlamak (90).

9-Senatonun tamamen kaldırılarak milletvekili sayısını 300’e indirmek.

10-Milli bünyemize uymayan kanunları düzeltmek (26).

11-Devlet ve hükümet başkanlığının birleştirilerek halk tarafından seçilmesini temin etmek.

12-Millete referandum hakkını vermek.

13-Laikliği vicdan hürriyetine baskı olmaktan kurtarmak (14-15-16).

14-Rüşvet, iltimas gibi hastalıkların kökünü kazımak (90).

15-Şerefli tarihimizi yeni nesillere tam olarak tanıtmak (90).

16-İşçiye alın terinin tam karşılığını vermek (33).

17-İşçinin sosyal ihtiyaçlarını temin etmek (33).

18-Tarihimizle mütenasip şahsiyetli bir dış politika takip etmek.

19-Köylümüzün medeni ihtiyaçlarını ve modern ziraat aletlerini öncelikle temin etmek (35).

20-Ağır harp sanayisini kurmak.

21-Askerin moral eğitimini manevi değerlerle takviye etmek.

22-Sağlık hizmetlerini en ücra köylere kadar götürmek (28).

23-Tasarrufları verimli sahalara tevcih emek (49).

24-Ticari ahlâk ve itimadı geliştirmek (90).

Hülâsa şanlı ecdadımıza layık dünyaya örnek olmak!..

***

Bu maddeleri alın, günümüze uyarlayın! Kaç........

© Milli Gazete


Get it on Google Play