We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Ancak zikirle kalpler mutmain olur

4 0 0
30.06.2021

ZİKİR Kur’an’ın da adıdır. “Zikri (Kur’an’ı) Biz indirdik ve onu Biz koruyacağız.” buyrulmaktadır. Kur’an Allah’ı ve O’nun hükümlerini hatırlattığı için bu ismi almıştır. Sürekli Kur’an’la meşgul olan kişi, gafil olmaz yüce Allah’tan.

“Ancak Allah’ı anmakla, zikirle kalpler mutmain olur, huzur bulur. Allah’ı anan gönüller, en yüce dostla hemhal olur, maşukuna kavuşur, muhabbetin zirvesini yakalama şansı oluşur. Zikir, kulun Rabbine tekmil vermesi, huzurda hazır kıta bekliyorum ifadesidir. Zikir, sevgide, mehabette ortak kabul etmemektir.” “Gönül dergâh-ı ilahidir” cümlesi, tasavvuf erbabınca çok zikredilir. Kalp ve gönül vücudun en mühim makamıdır ve ancak Allah’ın kuşatmasına layıktır. Orası O’nun tecelligâhıdır. Muhabbetullah zikirle oluşur, kalp zikirle arınmış olur, gönüldeki kir ve paslar cilalanmış olur. Allah sevgisi O’nu andıkça artar ve gelişir. Muhabbetullah, ancak uyanık olmak ve gaflete düşmemekle elde edilen muazzam bir kazanımdır. Kul, hakkel yakin mertebesinde, Rabbını hissettiği an, dünyanın en mutlu, en mesud insanı olur. O, sevgide de ortaklık kabul etmez. Dünya sevgisi büyük bir tehlikedir. Yüce Mevla, özellikle Tevbe Sûresi 24. ayette çok açık bir ifadeyle bu tehlikeyi hatırlatmaktadır. Gönül Rabbimin makamıdır, oraya başkası giremez. Başka sevgiler girince, o yüce makamı başkası işgal etmiş olur. Sultanlar sultanı olan yüce Allah’ın tahtı değersiz bir varlığa bırakılmış olur ki, dünyanın en büyük hatası yapılmış olur. Yüceler yücesi olan Rabbimin sevgisi ikinci planda kalır ve o büyük şans, o büyük fırsat kaçar. Akıllı insanlar bu ulvi şansı elde ederler.

Allah Teala (cc), zikir vakitleri konusuna da çok vurgu yapmaktadır. Özellikle güneş........

© Milli Gazete


Get it on Google Play