We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

İhtiyarlık ilmihali

35 0 0
22.09.2019

Ömrünün ihtiyarlık zamanına ulaşmış Müslüman, kendisine verilen hayat süresi açısından Allah’ın emirlerini yerine getirip yasaklarından kaçınma konusunda hiçbir mazeretinin olmadığının farkındadır. Çünkü Rasûlullah (s.a.s.) buyuruyor ki; “Ümmetimden yetmiş sene ömür verilen kişinin Allah, kendi yoluna gir¬meye zaman ve fırsat bulamama konusundaki mazeretini ortadan kaldırmıştır. Kıyamet günü, ‘Nerede altmışlıklar?’ diye seslenilir. Bu yaş, Al¬lah'ın, ‘Size düşünüp ibret alasınız diye yeterince ömür vermedik mi?’ diye verdiği ömrün hesabını bu yaştakilerden sorduğu yaştır” (Hâkim, Taberani).

İhtiyarlık çağına ulaşmış şuurlu Müslüman, günahlardan, haramlardan, gıybet ve dedikodudan vebadan kaçar gibi kaçar. Çünkü Rasûlullah (s.a.s.) buyuruyor ki; “Allah’ın, belli bir yaşa gelip, ihtiyarlamasına rağmen günahlardan uzak duramayan ihtiyarlardan daha çok gazaplandığı hiçbir şey yok¬tur” (Camiu’sağir).

İhtiyarlık çağına ulaşmış şuurlu Müslüman, artık ne gelinle kavga edecek zamanının, ne hanımla küsecek vaktinin, ne camide imamla ya da cemaatle tartışacak dakikalarının, ne de oturup dizilere, haber ve tartışma programlarına harcayacak saatlerinin olmadığının farkındadır.

O, sürekli olarak kendisini Allah’ın rızasına yaklaştıracak ve günahlarını affettirecek amellerin........

© Milli Gazete