We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Genç Müslüman hukukçulara -1

55 0 0
29.08.2019

Adil olun! Verdiğiniz kararlarda, “Allah adaleti emreder…” (Nahl, 90) buyuran âlemlerin Rabbi olan Allah’ın kulu olduğunuzu ve Allah’ın adalet emrini yerine getirip getirmediğinizden muhakkak hesap vereceğinizi sakın unutmayın!

***

Her zaman merhametli olun! Kıtlık zamanında, açlıktan bahçesine girip hurma yiyen sahabiyi dövüp, elbiselerine el koyan bahçe sahibine, “Cahilken öğretmedin! Açken de doyurmadın! Şimdi de dövüyorsun» deyip, bahçe sahibini azarlayan ve o garip sahabiye yiyecek verip, elbiselerini iade eden önderiniz Hz. Muhammed’in (s.a.s) merhametini kuşanın…

***

Kimseye ayrıcalık yapmayın! Statüleri, konumları, bağlantıları ne olursa olsun aralarında hüküm verdiğiniz insanlara muamelelerinizde ve hatta bakışlarınızda bile eşit davranın. Çünkü siz, “Kim ki, Müslümanlar arasında hüküm vermekle imtihan edilirse, onlara karşı bakışında, işaretinde, oturma yerleri göstermesinde bile âdil davransın.” (Taberani) diye emreden Hz. Muhammed’in (s.a.s) ümmetisiniz.

***

Hz. Ömer (r.a) halife iken bir sahabi ile bir konuda anlaşmazlık yaşar, aralarındaki anlaşmazlıkta hâkemlik yapması için Zeyd bin Sabit’e (r.a) giderler. Zeyd bin Sabit, devlet başkanı olması dolayısıyla Hz. Ömer’in altına bir minder verir ve Müslümanların halifesi........

© Milli Gazete