We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

En büyük bela şükürsüzlüktür…

35 0 0
06.12.2018

Yıllarca çekilen çilelerden, ödenen bedellerden, yokluk ve sıkıntılardan sonra Müslümanlar olarak büyük nimetler kavuştuk. Siyasi makamlara, bürokratik imkânlara, dev ekonomik bütçelere, sayısız yazılı ve görsel medya organlarına ve büyük kalabalıklara hükmeder hale geldik Müslümanlar olarak.

Bize bu büyük nimetleri veren Rabbimiz, siyasette, ekonomide, bürokraside, medyada ve çoklukta bize verdiği nimetlerle hangi haramlara engel olduğumuza, hangi farzları ikame ettiğimize, hangi değerleri inşa ettiğimize, hangi hedefleri gerçekleştirdiğimize de bakacak elbet. Bakacak ve “Andolsun, eğer şükrederseniz elbette size nimetimi artırırım. Eğer nankörlük ederseniz, hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir” (İbrahim, 14/7) ilahi yasası gereği nimetin devamı veya son bulması ile ilgili hükmünü de verecek…

Her nimetin şükrü kendi cinsindendir kuralı gereği, Müslümanlara en büyük siyasi imkânları, kanun yapma yetkisini, KHK çıkarma gücünü veren Allah’ımız, bu imkanlarla hangi haramlara engel olduğumuza, hangi farzları yerine getirdiğimize de bakacak. Başta içki, kumar, faiz, zina ve sapkınlıklarla ilgili kaç kanun çıkardığımıza, harama giden yolları kapatmak için kaç KHK yayınladığımıza, kaç yasa yaptığımıza da bakacak olan Allah’ımız, bu büyük........

© Milli Gazete