We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Bir Toplumsal Cinnet Projesi: Cinsiyet Eşitliği

68 0 0
10.01.2019

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi, AB uyum yasaları çerçevesinde zinanın suç olmaktan çıkarılması ve eşcinselliğin dernekleşmesi sürecinin son adımı olarak başımıza bela edilmiş bir Batılılaşma projesidir.

Bu proje, Siyonizm’in en sinsi projelerinden birisidir. Çünkü bu proje ABD Büyükelçiliği, Avrupa Birliği, Ford Vakfı, Rockefeller Vakfı, Soros Vakfı gibi uluslararası Siyonist kuruluşlar tarafından desteklenmektedir.

“Yeniden yazmaya var mısın?” sloganıyla kadın erkek rollerinin yeniden yazılmasını hedefleyen, 2 yıl boyunca pilot uygulama olarak 10 ilde, 40 okulda yürütülmüş, 57.000 öğrenciye ulaşmış bu proje, British Council ve AB tarafından finanse edilen, Batı kaynaklı, tam bir ekini ve nesli bozma, kadını kadınlıktan, erkeği de erkeklikten çıkararak fıtrata müdahale etme projesidir.

Bu projenin savunucularına göre aile demek şiddet demektir. Çünkü toplumsal cinsiyet eşitliği savunucuları aileyi, kadına ve çocuğa şiddetin üretildiği tehlikeli bir mekân olarak gösterip, özellikle aile ve şiddet kavramlarının birlikte kullanıldığı reklâmlar, görseller, paneller ve tanıtımlarla evliliği ve yuva kurmayı gençlere büyük bir risk ve tehlike olarak sunmaktadırlar. Bu algı, manipülasyon ve çarpıtmalarla yapılmak istenen ya aile kurulmasının........

© Milli Gazete