We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Ahir Zamanda Oruç Tutmak

61 0 0
12.05.2019

Ebû Umeyye eş-Şa'banî diyor ki, Kur’an okurken Maide suresi 105. ayeti okudum ve şaşırdım. Çünkü ayette, “Yâ eyyuhellezîne âmenû aleykum enfusekum” “Ey îmân edenler! Siz kendinize bakın” diye buyuruluyordu. Sahabeden Ebu Salebe el-Huşenî'ye gidip bu ayeti nasıl anlamalıyız diye sordum.

Bana şu cevabı verdi: Vallahi ben bu âyetin yorumunu Resûlullah (s.a.s) Efendimizden sordum. Bana şöyle buyurdu : “ Ne zaman insanlar cimriliğe boyun eğdiğini görürsen, halkın heva ve hevesinin peşinden sürüklendiğine şahit olursan, dünyalığın dine tercih edildiğini görürsen, her fikir ve görüş sahibinin yalnızca kendi fikrini ve görüşünü beğenip değer verdiği günlere ulaşırsan o zaman sen kendine bak. İnsanlarla uğraşmayı bırak. Zira bu zamana ulaştığınızda sizi sabır günleri bekliyor demektir. O günlerde dinin emirlerine uymak avucunuzda kor ateş tutmak gibi zor olacak. O günlerde Müslüman olarak yaşamaya çalışanlara, sizden elli kişinin sevabı kadar sevap verilecek. Yani elli sahabi sevabı verilecek." (Ebu Davud)

Sosyal medya trollerinin, kırk gün boyunca kılıcını bileyerek Hz. Ali’yi öldürmeyi kendisine nasip etmesi için Allah’a dua eden İbni Mülcem gibi din adına, Allah adına, dava adına, siyaset adına yalanla, iftirayla kendi kardeşlerini katlettikleri bir ahir........

© Milli Gazete