We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Ateizm-III

6 0 0
18.02.2019

Salt Bir Ateizm Mümkün mü?

Ateizm üzerine araştırma yapan birçok yazar bu soruya olumsuz bir yanıt vereceklerdir. Yani salt bir ateizm mümkün değildir. Genetik Psikiyatri’nin önemli temsilcilerinden, Analitik Psikolojinin kurucusu İsviçreli psikiyatr Carl Gustav Jung (1875-1961) : “Her çocuk, anasından Allah fikri sembolize edilmiş bir arketiple doğar” derken, insanın mayasında Tanrı fikrinin mündemiç olduğunu, dünyaya geldiği andan itibaren, onun arayışı içinde bulunduğunu, gördüğü ve hayran kaldığı nesnelere o gözle yaklaştığını, hak veya batıl bir Tanrı inancına sahip olduğunu yazar.

Fransız düşünürlerinden Boiѐre: “Her insanın kalbinde inanç tohumları olduğu kadar, ateist tohumlar da vardır” demektedir. Buradan, kişi bu tohumlardan hangisini yeşertirse o filizlenir. Yeşertmediği tohum, tohum olarak varlığını sürdürür. Diyelim ki bir kişi ateist tohumları yeşertti. İnanç tohumları yerindedir. İçinde gizli bir inanç tohumu potansiyel olarak duruyor demektir.

Biraz daha gerilere gidelim. 5. Asır Hıristiyan düşünürlerinden Saint Augustinus (354-430) bir duasında Tanrı’ya şöyle yakarır: “Tanrım! Sen bizi kendin için yarattın. Kalplerimiz senin varlığında sükûn bulana kadar huzursuz olmaya devam edecektir.” Bu sözleriyle o, insanın er geç kendi hayatını dini bir yoruma tabi tutacağının kaçınılmaz olduğunu anlatmak istemiştir. İnsan iç huzuru için, her ne kadar bocalasa, kuşkular ve şüpheler içinde yüzse bile Tanrı ile bir şekilde ilgilenecektir. Nitekim ateist bile Tanrı ile ilgilenendir, ama olumsuz olarak ilgilenen kişidir.

Keza XIII. Asrın Hıristiyan düşünürlerinden, Batı’da ontolojik delilin kurucusu kabul edilen Saint Anselmus (1033-1109) Kitab-ı Mukaddes’in ‘Mezmurlar’ Bölümündeki bir ifadeyi tekrar ederek: “Akılsız yüreğinde, Allah yoktur” (Tekvin,14/1) diyen bir aptalın zihninde bile ‘kendisinden daha........

© Milli Devlet