We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Yalnızlık duyguları

2 1 5
04.03.2019

Daha nitelikli, en iyi şekilde teşkilatlanmış, topluma öneri ve tekliflerde bulunabilen bir Türk milliyetçiliği ekolü ancak yeni bir terkip ve siyasi taassuptan uzak iyi niyetli sosyal ve kültürel yaklaşımlarla inşa edilebilir. Türkiye ve Türk Dünyasının geleceği için bence eğitim, dayanışma, kurumsallaşma gibi ortak paydalarda beraber hareket edebilmek ekseninde yeniden örgütlenmek şartına bağlıdır. Kurumsallaşmamış, medya ve sanat ayağı olmayan, kadro ve insan yetiştiremeyen hiç bir düşünce fiiliyatta başarı sağlayamaz.

Günlük politik zıtlaşmalardan uzak, tek adam yönetimine mahkûm particilik taassubundan uzak Türk milliyetçileri için artık beklemek, başkaları yapsın demek, yarını beklemek diye bir tercih söz konusu olmamalıdır.

Harekete geçmek, sorumluluk almak için yarını beklemek yoktur.

Bozulmuş, sığ hale gelmiş/getirilmiş, sadece lafta kalmış, politize edilerek dar kalıplara hapsedilmiş Türk milliyetçiliği anlayışını yeniden asıl mecrasına, asıl misyonuna ve mahiyetine kavuşturmak için adım atmak zamanıdır.

Ayrıştırıcı, öteleyici politik tarzların aksine, birleştirici, kucaklayıcı yeni bir yol bulmak, yeni bir söz söylemek zamanıdır. Sen ben kavgasına dönüşen, kısır döngü haline gelen, ülküdaşlık hukukunu yok eden üslupsuz siyaset kavgalarından uzak yeni bir saygı ortamı mutlaka gereklidir.

Çürümeyi önlemenin tek yolu, sevgi, saygı, hoşgörü ve tahammüldür. Bu yaklaşım artık bir mecburiyettir.
Türkiye de insanların öncelikleri........

© Milli Devlet