We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Konut ve kira fiyatlarındaki…

35 4 0
25.04.2022

Konut ve kira fiyatlarındaki artış, oldukça rahatsız edici boyutlara ulaştı.

Barınma, insanoğlunun en temel ihtiyaçlarından biridir.

Son dönemdeki gerek kira, gerekse konut fiyatlarındaki artış diğer ülkelerle kıyaslandığında Türkiye’de çok daha hızlı bir şekilde gerçekleşti ve bu süreç devam ediyor.

Adım adım konut fiyat artış nedenlerine baktığımızda tek bir nedene bağlı olmadığını, birikimli olarak birçok nedenden etkilendiği söylenebilir.

Konut fiyatlarındaki artışın en önemli nedenlerinden biri arz-talep uyuşmazlığıdır. Pandemi öncesinde konut arzı, talebinden yüksekti. Hatta konut fiyatları özellikle 2018 ve 2019 yıllarında yükselmediği gibi önceki yıllara göre düştüğü de söylenebilir.Pandemi döneminde salgının yayılmasını engellemek için uygulanan kısıtlama tedbirleri nedeniyle piyasaların bir anda bozulması ve toplam talebin hızlı azalması arz talep dengesi iyice bozuldu. Piyasaları hareketlendirmek için 2020 yılında konut ve otomotiv sektörlerine özel düşük faiz/finansman maliyeti politikası uygulanmıştı. Finansman maliyeti çok düşük olunca talep ani ve hızlı bir şekilde artmış ve bu da konut fiyatlarında aynı şekilde hızlı bir artışa neden olmuştu. Artan talep sebebiyle konut stokları hızlı bir şekilde azalmıştı. Sonraki dönemde ise konut üretimi talebin altında kalınca fiyatlar artmaya devam etti. Bunun yanında bir de küresel tedarik zincirinin bozulması, demir-çelik, enerji gibi en önemli emtia fiyatlarındaki artışla beraber Türkiye’de........

© Milat


Get it on Google Play