We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Türkiye'nin eğitim çıkmazı

36 51 10
25.04.2022

Türkiye, son üç yüzyıldır eğitim meselesini çözememiş bir ülkedir. Geleneğin ilk defa modernizmin karşısında mağlubiyet yaşadığı Karlofça Antlaşması’ndan sonra Osmanlı, güç kaybetmeye başladı.

Bu dönemde aydınlar, özellikle Fransız aydınlanma ve pozitivist düşüncenin bir kurtuluş olduğunu düşündüler. Dolayısıyla geleneksel eğitim veren okulların yanında modern okullar da açılmaya başlandı.

Bu durum, İlber Ortaylı’nın tespitiyle;“…Eğitimin iki türlü okulda yapıldığı, bürokraside iki sınıf memurun yan yana çalıştığı, daha doğrusu iki tür dünya görüşünün birbiriyle çatıştığı bir toplum sistemi haline dönüştü.

3 Mart 1924 yılına gelindiğinde devlet, bir karar verdi. Çıkardığı Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile Osmanlı döneminde başlayan ve devam etmekte olan ‘’medrese-modern okul, aydın-ulema ikiliği ya da çatışması ortadan kaldırıldı ve eğitimde yasal anlamda bir birlik sağlandı.

Devlet, pozitivist, ilerlemeci, batıcı, laik eğitim sisteminden yana bir karar vermiş oldu. Zira eğitim yeni bir ulus oluşturma sürecinde ciddi bir toplumsallaştırma rolü oynamalıydı.

Rahmetli Halil İnalcık’ın ifadesiyle; Türkiye, o dönemde Batı’yı bir bütün olarak benimsemiştir. Türkiye’de radikal bir değişim yapmayı, toplumsal düzeni kökten........

© Milat


Get it on Google Play