We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Uluslararası ilişkilerde akil…

4 0 0
02.06.2022

Dünya, 18. yüzyıldan itibaren Ortadoğu ve Asya coğrafyalarının Emperyal sömürgecilik ile yeraltı ve yerüstü zenginlikleri, kültürü, geçmişi ve geleceği ile nasıl tar u maredildiğine şahitlik etti.

Bugün dünyanın seksen farklı bölgesinde savaş, çatışma ve kriz hali mevcut. Bunların bir kısmı dondurulmuş sorun olarak nitelendirilen ve her an sıcak bir çatışmaya dönüşme potansiyeli taşıyan krizlerdir. Ve bu sorunların hiçbiri bir diğerinden bağımsız değildir.

Savaşlar çoğu zaman ülkelerin silahlı kuvvetleri arasında değil, istihbarat servislerinin planlamaları doğrultusunda, stratejistler tarafından hazırlanan doktrinler çerçevesinde, terör örgütleri aracılığı ile sürdürüldüğünden siyasi ve politik çözümler daha bir karmaşık hale gelmektedir.

371 milyonluk nüfusu ile Ortadoğu ve bölge coğrafyasına, Tüm zenginliğine rağmen, açlık, savaş ve kan ile iç içe bir kader yaşatıldı.

Bugün Ortadoğu ve İslam coğrafyaları sömürge ideolojisi, sömürge sınırları ve sömürge dillerine göre bölünmüş durumda. 1442’de Avrupa’nın son Müslüman devleti Endülüs’ün elinde bulunan Gırnata şehrinin düşmesi, kuzey Afrika'dan başlamak üzere Ortadoğu için yeni bir dönemim habercisiydi aslında.

O günden günümüze Ortadoğu siyaseti Londra-ileriki tarihlerde Washington/Moskova ve sonrasında Tel Aviv ayağıyla bir yerlerden idare........

© Milat


Get it on Google Play