We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Medeniyet zemininde Jön Türkler…

12 2 0
22.07.2022

On dokuzuncu yüzyılda bilim ve teknikte batıdaki hızlı gelişmeler karşısında Osmanlı; sosyal, siyasi ve ekonomik üstünlüğünü kaybetti. 2. Abdülhamid devletin neredeyse var olmakla yok olmak arasında kaldığı zor dönemde iktidara geçmiş ve 33 yıl tabir yerindeyse devletin ömrünü uzatmıştır.

İkinci Abdülhamid iktidara geldiği yıllarda batıdaki bilimsel ve teknik gelişmeleri takip etmek ve faydalanmak için birçok öğrenciyi batı başkentlerine gönderdi. Ne yazık ki eğitim için gidenler batıdaki bilim, teknikteki gelişmelerden çok gittikleri Avrupa başkentlerindeki kültür ve yaşam tarzından etkilenmiş ve gelişmenin neredeyse bu yaşam tarzından kaynaklandığı gibi aciz ve yanlış bir inanış içerisinde ülkeye dönmüşlerdir.

Toplumun değerlerine yabancılaşmış, Siyasi donanımdan yoksun bu kesimler özellikle dönemin küresel gücü İngiltere, Fansa veya Alman istihbaratlarının etkisiyle Abdülhamit’e karşı muhalefette kullanılmış, dönemin küresel güçlerinin desteği ile iktidar ele geçirilmiş Osmanlının yıkılışına giden süreç daha da hızlanmıştır.

zaman ve tarih değişse de hedef ve roller değişmiyor.

Dün jön Türkler veya ittihat terakki, bugün altılı masa hesapları.

Dün olduğu gibi bu günde bir taraftan tarihimizden ve coğrafyamızdan kaynaklanan sorunlar diğer taraftan muamma bir küresel kültür ve bu........

© Milat


Get it on Google Play