We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

İslamifobi bir insanlık ve medeniyet…

15 2 0
12.08.2022

Günümüz itibariyle İslamifobi basın ve medyayı ellerinde tutan küresel güçler tarafından bir proje olarak hortlatıldı.

Avrupa'nın düşünsel mirasındaki yerini ortaçağdan beri koruyan İslam düşmanlığı, medyanın sağlamış olduğu yeni imkan ve mecralarda daha da güçlenerek varlığını pekiştirmektedir.

Batı ve batılı temsilen Amerika'nın bu düşünsel mirasında varlığını hep koruyan İslam ve Müslüman karşıtlığı,bu günün batı dünyasında sosyal hayatta daha da belirginleşerek insan ve İslam düşmanlığını temel alan bir ırkçılık halini almıştır.

Batı dünyasında özellikle İslam’a, Müslümanlara ve İslam medeniyetine yönelik küresel bir saldırı, Sürekli bir nefret körüklenerek İslamifobi oluşturuluyor.

Zira nasıl Antisemitizm bir insanlık suçu ise İslamifobi de o kadar insanlık suçudur.

Batı ve Avrupa medeniyeti çok iyi bilmektedir ki, Bu topraklar farklı medeniyetlerin yüzyıllarca nasıl hoşgörü içinde yaşayabildiğini çok iyi kanıtlamıştır.

1920’de ABD’de ortaya çıkan Protestanlık Orijini Fundamentalizm (köktencilik) şimdi İslam kültürü ile özdeşleştirilerek lanse edilmeye çalışılmaktadır.

Düşmanlık, Endülüs’ün İslam tarafından fethedilmesine dayanıyor. Haçlı seferlerine asker bulabilmek için Kilise mensuplarının yaptığı propagandalar ve fikir Hıristiyanlığına karşı........

© Milat


Get it on Google Play