We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Avrasya, sadece soy ve dil siyaseti…

14 1 0
20.05.2022

Coğrafyanın uluslararası ve devlet ilişkilerinde daima önemli rol oynaması tarihi bir gerçektir. Kimlik, karakter ve tarihi biçimlendirmiş, Devletlerin sosyal, siyasi ve ekonomik anlamda gelişmesine yardımcı olmuş ve birbirleriyle ilişkilerinde önemli bir yer edinmiştir.

Brzezinski, “Avrasya, yerkürenin en büyük kıtasıdır ve jeopolitik olarak bir eksendir. Avrasya’ya egemen olan bir güç, dünyanın en ileri ve ekonomik olarak verimli üç bölgesinden ikisini kontrol edebilir” diyerek Avrasya’nın önemine vurgu yaparken, Soğuk Savaşın sona ermesi ve özellikle 11 Eylül sonrası dünyanın ilgisini en çok çeken kıtanın Avrasya olması, Avrasya ile ilgili jeostratejik düşünce ve politikaları da önemli kılmıştır.

Özellikle Soğuk Savaş’ın bitmesi ile Sovyetler Birliği’nin parçalanması ve bölgedeki üstünlüğünü kaybetmesinin ardından dikkatler Avrasya’ya çevrilmiş ve bölge büyük güçlerin oyun sahasına dönüşmüştür. Bu stratejik oyunda özellikle ABD, Rusya Federasyonu ve Çin dikkat çekmektedir. Görünen o ki Bu oyunun galibi küresel anlamda liderliği ele geçirecek ve uluslararası politikanın başat aktörü olacaktır.

Avrasya zengin doğal kaynaklara ve buna bağlı önemli enerji yollarına ev sahipliği yapmaktadır. Günümüzde enerji kaynaklarına olan bağımlılık Avrasya’da ülkelerin elini güçlendirmekte ve bu kaynakları dış politikalarında önemli bir araç olarak kullanmalarını sağlamaktadır. Enerji kaynaklarına ve bu kaynaklardan üretilen enerjiyi dünyaya taşıyan........

© Milat


Get it on Google Play