We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Amerikan Rüyasının Amerikan…

14 2 0
08.07.2022

Amerika'da zaman zaman yaşanan silahlı saldırılar, Yıllardır Rüya bir ülke ve toplumun geldiği noktayı göstermesi açısından dikkat çekicidir.

ABD, Maddi çıkarları önceleyen bir toplumdur, bu toplumda, Maddi gelişmişlikle insani değerler arasında sosyolojinin açıklamakta aciz kaldığı bir tezat vardır. Değerlerin, insan haklarının onlar için bir değeri yoktur.

Beyaz adamın geldiği batı-Avrupa kültürü, 16. Yüzyıla kadar, kendi içinde çatışmaların, savaş ve barbar bir kültürün yaşandığı çalkantılı bir dönem yaşamıştır.

Bu çalkantılı dönemin dışa vurulduğu, Coğrafi keşiflerle başlayan hareketlenme, Amerika’nın keşfi ile sonuçlanmıştı.

Amerika’nın keşfi ile, Avrupa da ne kadar kanun kaçağı, eğitimsiz, katil, hırsız ve kaybedecek hiçbir şeyi olmayan kişi varsa, yeni Dünyaya göç etti.

Bu yeni, barbar ve katiller ordusu, Amerika kültürü ve sisteminin genetik alt yapısı demek olacaktı.

Amerikalı için maddi güç kutsaldı artık. Bu beşeri kutsallık, ABD tarihini kan, gözyaşı ve kavgalar tarihi yapacaktı.

Gelelim günümüze, Trump'ın Amerika’yı en büyük güç yapma, Amerika’nın ekonomisini küresel bir güç olma yolunda heba etmektense içeride ABD’yi güçlü devlet yapma iddiası havada kalınca, Bu iddiayı gerçekleştirmek bir yana, gelinen süreçte Gelir dağılımı daha da bozulmuş, Zaten........

© Milat


Get it on Google Play