We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Anadolu, insanlık mayasıdır

6 0 0
17.01.2019

Almanlar Fransızlara, Fransızlar hem Almanlara hem İngilizlere, İngilizler Almanlara düşmandır. Alsace-Lorraine mıntıkası bir Alman hâkimiyetine geçmiş bir Fransız… Bugün dahi bölge insanının bir kısmı Almanca konuşur, bir kısmı Fransızca, bir kısmı her ikisini de konuşur. Araplar İsraillilere, Çinliler Uygurlara, Tutsiler Hutulara düşmandır. Hülasa şu yeryüzü üzerinde “Derd-i maişet” olduğu müddetçe bir kavim, bir kavime düşmanlık etmiş, kan davası gütmüş. Lakin evvelkilere sorun, arşivleri araştırın, kitapları tarayın, Türk-Kürt düşmanlığına, kan husumetine rastlayamazsınız.

Ülkemizdeki Kürtlere karşı cumhuriyetin ilk yıllarında İttihat Terakki projesinden tevarüs eden kavmiyetçi ve baskıcı tutumlar asla halk nezdinde kabul görmediğinden, yukarıda üretilen politikalar halka nüfuz edememiştir. Cumhuriyet tarihinin son 30 yılına damga vuran PKK problemi, dönemin resmi ideolojisi doğrultusunda uygulanan baskıcı ve yanlış politikaların sonucu ortaya çıktığından........

© Milat