We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

TEKNOFEST milli-yerli havacılığımız ve Yeşilköy

2 0 5
23.09.2021

Yeşilköy, Osmanlı’da bir diğer adı Ayastefanos, İstanbul’un tarihe tanıklık eden semti. Bu semt, milli havacılık tarihimize de şahit idi ve tarihe tanıklık etmeye devam ediyor.

1911 tarihinde Osmanlı Devleti İtalya ile Trablusgarp savaşı yaptı. Bu savaşta İtalyanlar ilk defa savaş uçağı kullandılar. Wright kardeşler 1903 yılında ilk kez motorlu bir uçağı üreterek uçurmayı başardılar. Bundan 8 sene sonra ise Trablusgarp savaşında uçak savaş gereci olarak kullanılmaya başlandı. Osmanlı hemen tayyarecilik işi ile ilgilendi. Yeşilköy’de tayyare makinist mektebi kuruldu ve burada bir hava pisti inşa edildi. Meşhur tayyareci Vecihi Bey ilk kez burada kurulan Tayyare Makinist Mektebi’nde öğrenci oldu. Burada eğitim görerek Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yerli ve milli pilotu oldu. Bu hava meydanı 1918’de işgale uğradı. Bunun üzerine tayyarecilerimiz Anadolu’da; Konya ve Eskişehir’de milli havacılık faaliyetlerine devam ettiler.

İlk deneme uçuşunu Yeşilköy’de Vecihi Hürkuş yaptı

Cumhuriyetin ilk yıllarında havacılık alanında önemli gelişmeler yaşandı. 1925’te Türk Tayyare Cemiyeti kuruldu. Cemiyete ilk kez 10 bin TL bağışlanarak uçak alındı. Bu bağışı yapan Ceyhan ilçesi halkı idi. Onun için satın alınan uçağa Ceyhan adı verildi. Ceyhan uçağının ilk deneme uçuşunu meşhur tayyareci Vecihi Bey Yeşilköy’de yaptı. Yeşilköy Türk havacılığının adeta merkezi oldu. Vecihi Beyle birlikte Milli Havacılığa gönül veren birisi daha vardı. O da dönemin önde gelen iş adamlarından Nuri Demirağ’dı. Nuri Demirağ Vecihi Bey’e bir uçak parasını takdim ederek kendisine uçak yapmasını istedi. Vecihi Bey Nuri Bey’in bu isteğini yerine getirdi. Bu tarihten sonra ise Nuri Demirağ milli havacılığın kurulması için büyük para ve emek harcadı.

Nuri Demirağ yerli ve milli imkanlarla tayyare üretmek için 1936 tarihinde Beşiktaş iskelesinde bir Tayyare Atölyesi kurarak burada uçak üretmeye başladı. Burada Nu.D 36 ve Nu.D.38 isimlerinde uçaklar üretti. Bu uçakların uçurulması ve pilotların yetiştirilmesi için bir alan gerekliydi. Nuri Demirağ milli havacılık kurma yolunda girmiş olduğu bu büyük işte hiç tereddüt etmedi. Yeşilköy’de Elmas Paşa çiftliğini satın aldı. Burada 1000x1500 ölçülerinde 1559 dönümlük araziye tayyare meydanı inşa ettirdi. Bununla birlikte Demirağ bu........

© Milat


Get it on Google Play