We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Din(darlık) dünyanın altında mı kaldı? 3

14 1 2
wednesday

Dindarlığın anlam daralmasına uğraması dindar denilen kesimlerin gündelik hayattaki söylem ve reflekslerinde farklı şekillerde görünür olmaktadır. Buradaki birinci düzey, anlam daralmasına uğramış dindarlık tanımının gündelik hayatı kapsayacak ahlakiliği dolayımlayamadığı için reflekslerinde meydana gelen radikalleşmedir. Kendi içinde konsolide olmuş bu dindarlık kendisini kısır tartışmalar içinde bulmaktadır.

Dindar kesim daha önce kendi içinde kapalı bir hayat yaşarken zaten sosyal ağ ve ilişkileri aynı şeyi düşünen insanlardan oluşmaktaydı. Bunun dışında çok farklı söylem ve pratikler kamusal alandaki merkeziliklerini sürdürdüğü için önemli oranda bu yaşam tarzından yalıtık ilişki geliştirmekte idiler.

Fakat şimdi dindarlık farklı konulardaki söylemlerini radikalleştirirken iki niteliğiyle içerik kazanmaktadır. Birincisi, kapsayıcı söylem geliştirememesinin eksikliğini dersini iyi çalıştığı konular üzerine yoğunlaştırarak varlığını güçlendirerek telafi etmeye çalışmaktadır. İkincisi de, küreselleşen bir dünyada farklı düşünce, inanç ve pratiklerle nasıl birarada yaşayacağına dair teorik bir zemin inşa edemediği için klasik reflekslerle yetinmektedir. Dikkat edilirse, internet üzerine küresel dünya ile........

© Milat


Get it on Google Play