We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Nedim Sarı

1 0 0
25.09.2021

Son vaazını bu senenin temmuz ayının son cumasında vermiş ve yine bu senenin 19 Eylül pazar günü son kez cemaatin en önündeydi. Amma sessiz bir şekilde vaaz veriyordu. Bu defa yalnız cezbeye gelenler değil, orada olan herkes göz yaşları arasında arkasında saf tutmuştu. Ben de o yüreği yaralı gözü yaşlı olanların arasındaydım.

On yıllar önce MTA camisinde ve bir cuma vaazında ilk defa tanımıştım onu.

Simasında İslamın şefkat ve halaveti tecessüm etmişti.

Lisanındaki hikmet ve marifet caminin sesiydi.

Yaşantısındaki sadelik, İslam’ın ihtişamı, camiden cemiyete dağılan hakiki yüzüydü.

Kur’an okurken Mısırlı meşhur hafız Sıddık Minşeviyi taklit etmesi ise arkasında kılınan namazın huşu ve huzurunun en canlı tarafıydı.

Yıllar geçiyor ve Nedim hocam artık sığmıyordu bu küçük camiye. Bilhassa cumaları cemaat caddelere taşıyor adeta. O semt bütün ecsamıyla lahuti bir hal alıyordu. Çünkü merhum hocamız kadar çok az insan camiyi böyle salim bir şekilde cemiyetin ve İslam medeniyetinin merkezi haline getiriyordu.

Ey şehri nur olan Diyarbekir! Sen ne kaybettiğinin farkında mısın?.. Ağla ve kıyamete kadar çağla! Dicle nehrinle ve on gözü on çeşme olan tarihi köprünle bağrındaki açılan yaraya merhem ara...

Hocamızın kudsi yolculuğu, Gaziler semtindeki Demirok Camisiyle kemale ulaşmaya başlamıştı. Adeta bütün şehir ve havalisi hatta civar il ve şehri Amid’in bütün ilçelerinden Müslümanlar hocamın camisinin sürekli cuma sakinleri ve sabah namazının müdavimleriydiler.

Zannederim ki çok az alim Nedim hocam kadar Kur’an ve sünneti ve dahi bunların icra yeri olan camiyi müminlere sevdirdi.

Ve yine derim ki çok az alim onun kadar camiyi yeniden asli hüviyetine kavuşturup İslam’ın bütün değerlerini camide cesaret ve hikmetle terennüm etti. Risale-i Nur ve muhterem müellifi Bediüzzaman Said Nursi bunların en başta geleniydi.

Hocamızın yüzündeki tebessüm halindeki........

© Milat


Get it on Google Play