We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Özgür düşünce

2 0 0
23.09.2021

İnsan olmak, özgür olmak demektir. Özgür insanlar, özgürce düşünmeye ve yaşamaya cüret edenlerdir. Özgür düşünme, hiçbir otoriteye, geleneğe, kurguya, doğmaya, saplantıya, yalana, yanılgıya ve yanılsamaya bağımlı olmadan insanı, hayatı, doğayı anlamak, anlamlandırmak ve keşfetmek demektir. Özgür düşünce, akılla, sorgulamayla, eleştiriyle, deneyimle, bilgiyle ve birikimle gerçekleşir. Hurafelerin, geleneklerin, efsanelerin, yalanların tartışılmaz mutlak doğru kabul edilmesi, kişinin insanlığını ve özgürlüğünü birlikte ortadan kaldırmaktadır.

Özgür düşünce, insanın birinci elden yaşamak için gösterdiği derin çabanın verimli adıdır. Özgür düşünceli insanlar, kendi düşüncelerini, kanaatlerini, yorumlarının içeriğini ve biçimini kendileri oluştururlar. Özgür düşünen insanlar, felsefede, sanatta, maneviyatta, bilimde, kültürde, kimlikte, dinde başkalarının görüşlerine ve inançlarına bağımlı değildirler. Başkalarının düşüncelerine, inançlarına ve doğmalarına bağımlı yaşayanların maneviyatları, akılları, adaletleri, bilimleri, felsefeleri ve sanatları olamaz. Düşünce ve yaşama konusunda tek otorite insandır. Başkasının düşüncesini yaşam tarzı olarak takip ve taklit eden kişiler, özgür düşünmekten ve yaşamaktan vazgeçmişlerdir. Kişiyi sahici anlamda özne yapan değer, özgür düşüncedir.

Taklit, itaat, takip, şüphesiz kabul gibi tutumlar özgür düşünce ile bağdaşamaz. Özgür düşünce, bir reddedişi zorunlu kılmaktadır. Geleneksel, toplumsal, kurumsal, tarihsel, düşünsel ve kutsal açılardan mutlak doğru kabul edilen bütün sistemlerin, kurguların, kuramların, inançların ve kalıpların reddedilmesi, özgür düşüncenin bir gereğidir. Özgür düşünce açısından, insan tecrübesi olmuş bitmiş bir şey değildir. Özgür düşünce, insan hayatını ve tecrübesini oluş halinde olmakta olan, tamamlanmamış bir süreç........

© Milat


Get it on Google Play