We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Anarşik düzen istenmez

2 0 0
27.06.2022

Her kafadan bir ses çıktığı zaman oluşan kargaşayı gidermek için toplumların “Uff artık yeter!” dediği ya da düzeni yıkacak liderlerin toplumu peşinden sürüklediği bir yapı ile revizyonist yani dönüştürücü bir hareket başlar ve statüko yıkılır.

Kuralsızlık, on binlerce sayfa regülasyona tâbi tutulan ekonomi, hukuk, siyaset, dış politika, sosyoloji, bilim ve daha birçok alanı kapsayan basitçe; insan yaşamını düzenleyen tüm kuralları kaldırma tanımlamasıyla tatlı tatlı gülümsese de, aslında gerçek hiç de öyle değildir.

Arabesk dünyanın üzerine kurulduğu, “Yıkılsın bu dünya!”, “Yansın geceler!”, Kaderin böylesine yazıklar olsun!” sitemleri ve isyanlarıyla dile getirilen, aslında kurallara yönelik karşıtlık, sadece kurallara değil aynı zamanda servetin paylaşımına da bir isyandır.

Adalet mülkün temelidir.” sözünden de anlaşılabileceği gibi adaletin hizmet ettiği birincil anlam dünya düzeniyken ikincil anlam ise servet sahipliğidir.

Zira, "Mülk Allah’ındır." diyen İslâmiyet’te sermayenin sahipliği helal kılındığı için dünyanın mülk olarak ifadesi ile insanların malı olarak görülmesi metaforu da işlenmektedir.

Neyse bu kadar çorbadan sonra şu gerçeğe gelelim.

Düzenden pay alamayanların geçmişten bu yana istediği tek şey; düzeni yıkmak, düzenin nimetlerinden faydalananların geçmişten bu yana tek isteği; düzeni devam ettirmek....

Anarşizme ilkesel anlamda yakın olmayı arzulayanların, aslında bulundukları toplumda ya da basitçe kendi çevrelerinde bir bütünün içinde bir anlam........

© Milat


Get it on Google Play